Giáo Dục

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2

Lý thuyết Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 2 bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Lý thuyết Chia một tích cho một số

Lý thuyết Chia cho số có hai chữ số

Lý thuyết Chia cho số có ba chữ số

1. Ví dụ Dấu hiệu chia hết cho 2

10: 2 = 5 11 : 2 = 5 (dư 1)
32: 2 = 16 33 : 2 = 16 (dư 1))
14 : 2 = 7 15 : 2 = 7 (dư 1)
36 : 2 = 18 37 : 2 = 18 (dư 1)
28 : 2 = 14 29 : 2 = 14 (dư 1)

2. Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán lớp 4

Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2

3. Số chẵn, số lẻ

– Số chia hết cho 2 là số chẵn.

Chẳng hạn:

0, 2, 4, 6, 8,….., 156, 158, 180,…..là các số chẵn.

– Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

Chẳng hạn: 1; 3; 5; 7; 9; …..167; 169; 171;…. là các số lẻ.

Giải bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2 – Toán 4

  • Giải bài tập Toán 4 trang 95 SGK: Dấu hiệu chia hết cho 2
  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2
  • Các bài toán về dấu hiệu chia hết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button