Giáo Dục

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 5

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 5

Lý thuyết Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 5 bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

1. Ví dụ Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5

2. Dấu hiệu chia hết cho 5 Toán lớp 4

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Ví dụ: Các số 120; 135; 405; 1570; 9995; …. là các số chia hết cho 5.

Chú ý:

– Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Giải bài tập Dấu hiệu chia hết cho 5 – Toán 4

  • Giải bài tập Toán 4 trang 96 SGK: Dấu hiệu chia hết cho 5
  • Giải bài tập Toán 4 trang 96 SGK: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5
  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5
  • Các bài toán về dấu hiệu chia hết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button