Giáo Dục

Lý thuyết GDCD lớp 8 bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Lý thuyết GDCD lớp 8 bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trắc nghiệm Online Công dân 8 bài 8

A. Lý thuyết

1) Khái niệm:

Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc, tìm hiểu tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc

2) Ý nghĩa:

Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.

3) Cách rèn luyện:

– Tích cực tham gia và tìm hiểu đời sống nền văn hoá của các dân tộc trên thế giới.

– Tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh,

truyền thống dân tộc.

* BÀI TẬP:

1. Em hãy nêu một số thành tựu về kinh tế, văn hóa….các công trình tiêu biểu, phong tục tập quán tốt đẹp của một số nước mà em biết?

Trả lời:

– Kinh tế:

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư sản trên lĩnh vực kinh tế.

+ Sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979-2000), nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6%

– Văn hóa:

+ Chữ viết: Chữ Hán của người Trung Quốc, chữ Phạn của người Ấn Độ

+ Trung Quốc có công trình tiêu biểu: Vạn Lý Trường Thành

+ Ai Cập có Kim Tự Tháp

+ Campuchia có Ăng Co Vat, Ăng Co Thom,…..

+ Nghệ thuật truyền thống: Múa cổ truyền (Campuchia, Lào)

– Phong tục tập quán:

+ Ăn trầu: Biểu hiện đặc sắc của văn hóa các nước Đông Nam Á

+ Váy: Đồ mặc đặc trưng của phụ nữ Đông Nam Á (gọi là Sarông) ở Campuchia đàn ông cũng mặc

– Loại y phục đặc biệt của phụ nữ Đông Nam Á trước đây là yếm

– Người Chăm, người Kara (Myanmar), Thái Lan, người Khmer (Campuchia) có tục mặc áo chui đầu

– Người Dayek (In – đô – nê – xi -a); Người Naga (Timo), các dân tộc thuộc đảo Luson (Philippin) đều đội mũ lông chim

– Cơm: Cơm lam (nấu trong ống nứa, ống tre) của người Lào và một số dân tộc Việt Nam; cơm rau sống của người Melayer ở Malaixia, Inđônêxia..

– Hôn nhân: Các dân tộc ở bán đảo Trung Ấn có tục cướp dâu. Ngày nay vẫn còn phổ biến ở Philippin, Inđônêxia.

– Tang lễ: Ở các nước Đông Nam Á có hai cách xử lý chủ yếu: Chôn dưới đất hoặc hỏa thiêu. Tập tục phổ biến là chôn theo người chết những thứ cần thiết cho cuộc sống và những thứ mà khi còn sống họ ưa thích. Khóc là biểu hiện thương nhớ người quá cố của người Việt và người Philippin nhưng lại cấm khóc của người theo đạo Hồi ở Malaysia, Inđônêxia; Người Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar…. có tục hỏa táng.

2. Chúng ta nên học tập, tiếp thu những gì ở các dân tộc khác trên thế giới? Hãy nêu ví dụ?

Trả lời:

– Chúng ta nên học tập các dân tộc khác:

+ Những thành tựu về khoa học – kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực

+ Học tập trình độ quản lý

+ Văn hóa, giáo dục, nghệ thuật

– Ví dụ:

+ Sản xuất máy móc hiện đại

+ Máy vi tính

+ Điện tử viễn thông

+ Ti vi màu

+ Lĩnh vực giao thông: đường, cầu cống, hầm….

+ Xây dựng, kiến trúc: quy hoạch đô thị, kiến trúc hiện đại

+ Cải cách quản lý, hành chính trong các cơ quan nhà nước

+ Kỉ luật lao động trong các nhà máy, xí nghiệp

+ Giáo dục: cải cách chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương trình dạy học….

3. Toàn và Hòa đang tranh luật với nhau. Toàn nói: “Ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có kinh tế, khoa học – kĩ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập”. Trái lại, Hòa bảo: “Ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập”.

Em đồng ý với ý kiến nào? Trả lời?

Trả lời:

Em đồng ý với ý kiến của bạn Hòa.

Những nước đang phát triển tuy có nghèo nàn lạc hậu hơn những nước phát triển nhưng họ cũng có những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc, mang tính truyền thống mà chúng ta cần học tập. Ví như Việt Nam của chúng ta là nước đang phát triển nhưng chúng ta cũng có những di sản văn hóa đóng góp cho nền văn hóa nhân loại, chúng ta có truyền thống yêu nước, có kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm, nhân dân Việt Nam cần cù, chịu thương chịu khó, người Việt Nam nhân hậu mến khách, ta có phong tục tập quán làm nên bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam, những cái chúng ta có được đáng để các nước học tập, nhất là trong điều kiện giao lưu hội nhập hiện nay.

4. Em đồng ý và không đồng ý với những việc làm nào sau đây? Vì sao?

a) Bắt chước kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh

b) Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới

c) Chỉ xem phim, truyện của nước ngoài, không xem phim, truyện của Việt Nam

d) Học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng ở Việt Nam

đ) Chỉ dùng hàng ngoại, chê hàng của Việt Nam

e) Không xem nghệ thuật dân tộc của Việt Nam

g) Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước ngoài

h) Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài

Trả lời:

– Em đồng ý với các ý kiến: (b), (d), (h)

Bởi vì trong quá trình giao lưu hội nhập như ngày nay việc tìm hiều phong tục tập quán của các nước khác là một điều nên làm và không thể thiếu; việc học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng ở Việt Nam là rất cần thiết trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước bước vào thời kì hội nhập và phát triển ngoài việc học tập trau dồi tiếng Việt, chúng ta không thể không học tiếng nước ngoài, nếu không học, không biết thì không thể học hỏi, giao lưu phát triển được.

– Em không đồng ý với ý kiến (a), (c), (đ), (e), (g)

Bởi vì những ý kiến đó chứng tỏ không tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác. Ý kiến (g) không có lòng tự tin dân tộc. Ý kiến (c), (đ), (e) và học hỏi không có chọn lọc ý kiến (a).

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện trong các lĩnh vực nào?

A. Kinh tế. B. Giáo dục. C. Văn hóa. D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 2: Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là?

A. Tôn trọng các dân tộc khác.

B. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

C. Học hỏi các dân tộc khác.

D. Giúp đỡ các dân tộc khác.

Đáp án: B

Câu 3: Các hoạt động việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là?

A. Học cả tiếng Việt và tiếng Anh.

B. Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

C. Tìm hiểu các phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 4: Các hoạt động không tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

A. Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam.

B. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới.

C. Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 5: Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?

A. Giáo dục và đào tạo.

B. Kinh tế – xã hội.

C. Quốc phòng – An ninh.

D. Khoa học – Kĩ thuật.

Đáp án: A

Câu 6: Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì?

A. Việt Nam học hỏi các nước về Khoa học và công nghệ.

B. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và kĩ thuật.

C. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học.

D. Việt Nam học hỏi các nước về Kĩ thuật.

Đáp án: A

Câu 7: Ở các nước phương Tây, lứa tuổi thanh thiếu niên quan hệ tình dục trước hôn nhân khá cao. Ở nước ta hiện nay tình trạng phá thai và kết hôn ở độ tuổi ngày càng tăng nhanh. Thông tin đó nói lên điều gì?

A. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi các yếu tố không tích cực từ các nước phương Tây.

B. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi các yếu tố tích cực từ các nước phương Tây.

C. Một số thanh niên ở Việt Nam sống vô cảm.

D. Một số thanh niên ở Việt Nam sống không có trách nhiệm.

Đáp án: A

Câu 8: Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung… và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì?

A. Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình.

B. Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình.

C. Các bạn trẻ sống vô tâm.

D. Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.

Đáp án: A

Câu 9: Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?

A. Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.

B. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.

C. Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.

D. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.

Đáp án: A

Câu 10: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

A. Điều kiện. B. Tiền đề. C. Động lực. D. Đòn bẩy.

Đáp án: A

Với nội dung bài Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về khái niệm, ý nghĩa và cách rèn luyện tính tôn trọng và học hỏi của các dân tộc khác…

Như vậy là chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn bài Lý thuyết GDCD lớp 8 bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Mời các bạn tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 8 từ tất cả các trường THCS trên toàn quốc của tất cả các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh. Hy vọng rằng tài liệu lớp 8 này sẽ giúp ích trong việc ôn tập và rèn luyện thêm kiến thức ở nhà. Chúc các bạn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button