Giáo Dục

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 18 được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được những nội dung chính trong Sách giáo khoa Lịch sử 8 bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939). Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp các em học tốt hơn, đạt kết quả cao trong quá trình học tập.

A. Lý thuyết

1. Nước Mỹ trong thập niên 20 của thế kỷ XX

Hình 1: Bãi ô tô ở Niu-ooc năm 1928.

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 18

(Bãi đổ xe ô tô ở Niu-ooc năm 1928)

Mô tả: Cho thấy dòng xe ô tô dài vô tận đậu trên bãi biển vào ngày nghỉ cuối tuần, phía xa là tòa nhà thương mại, cho thấy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô, ngành ô tô phát triển kéo theo những ngành công nghiệp liên quan đến ô tô… tạo nên sự phồn vinh của kinh tế Mỹ.

Hình 2: Công nhân xây dựng cao ốc ở Mỹ, phía xa là những tòa nhà chọc trời của Mỹ, cho thấy sự phồn vinh của kinh tế Mỹ vào thập niên 1920

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 18

(Hình ảnh công nhân Mĩ năm 1920)

Hình 3: Nhà ở của người lao động Mỹ vào thập niên 1920, công nhân, dân nghèo thành thị phải sống chui rúc trong các khu ổ chuột. Như vậy sự giàu có của nước Mỹ chỉ nằm trong tay một số người giàu có. Sự phân phối không công bằng trong xã hội Mỹ.

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 18

(Nhà ở của người lao động Mỹ vào thập niên 1920)

a. Kinh tế phát triển phồn vinh

 • Là trung tâm công nghiệp, thương mại tài chánh thế giới.
 • Sản lượng công nghiệp tăng 69%; chiếm ½ sản lượng công nghiệp thế giới, đứng đầu châu Âu về ô tô, dầu lửa, thép.
 • Nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới.

b. Nguyên nhân:

 • Không bị chiến tranh tàn phá.
 • Châu Âu bị chiến tranh tàn phá, tạo điều kiện cho Mỹ xuất hàng sang Châu Âu.
 • Mỹ cải tiến kỹ thuật, tăng cường lao động và bóc lột công nhân.

c. Xã hội:

 • Nạn thất nghiệp.
 • Sự phân biệt chủng tộc.
 • Bất công xã hội hình.
 • Đảng Cộng Sản Mỹ thành lập (5-1921).

2. Nước Mỹ trong những năm 1929-1939

a. Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế chưa từng có 1929-1933

 • Do sự phát triển không đồng bộ giữa các ngành sản xuất.
 • Sản xuất tăng quá nhanh không có sự kiểm soát …..
 • Tác động: gánh nặng đè lên vai nhân dân lao động, hàng chục triệu người thất nghiệp.

b. Chính sách mới của Tổng Thống Ru-dơ-ven (1932) để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế

 • Nội dung:
  • Giải quyết nạn thất nghiệp
  • Phục hồi các ngành kinh tế, tài chánh.
  • Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng, đặt dưới dự kiểm soát của nhà nước.
  • Nhà nước tư sản đã tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng
  • Tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp,
  • Tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định xã hội
 • Tác dụng:
  • Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.
  • Cứu nguy cho tư bản Mỹ.
  • Giải quyết phần nào khó khăn cho nhân dân lao động.
  • Góp phần duy trì chế độ dân chủ tư sản.

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 18

Bức tranh đương thời mô tả Chính sách mới của Mỹ

 • Người khổng lồ tượng trưng cho vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát kinh tế, can thiệp vào tất cả các lĩnh vực sản xuất, lưu thông, phân phối, để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.
 • Bóng ma thời Đại khủng hoảng kinh tế ở Mỹ
 • Toàn nước Mỹ u ám sau ngày Thứ ba Đen tối (29/10/1929) khi phố Wall sụp đổ, mở đầu một thập niên người Mỹ vật lộn trong thất nghiệp, nghèo đói và lạm phát.

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Ngành công nghiệp phát triển nhất của Mỹ trong thập niên 20 là gì?

A. Sản xuất ô tô B. Dầu lửa C. Thép D. Than

Chọn đáp án: A. Sản xuất ô tô

Giải thích: Trang 93, mục I

Câu 2: Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì?

A. Thất nghiệp.

B. Phân biệt chủng tộc

C. Bất công xã hội

D. Thất nghiệp và bất công xã hội

Chọn đáp án: B. Phân biệt chủng tộc

Giải thích: Những người da đen ở Mỹ phải chịu nạn phân biệt chủng tộc, họ bị người da trắng coi là người man di, và không có bất cứ quyền lợi gì trong xã hội, họ được đem ra làm vật buôn bán, trao đổi, như những hàng hóa trong xã hội.

Câu 3: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?

A. Thực hiện chính sách mới

B. Giải quyết nạn thất nghiệp

C. Tổ chức lại sản xuất

D. Phục hưng công nghiệp.

Chọn đáp án: D. Phục hưng công nghiệp.

Giải thích: Trang 95, mục II

Câu 4: Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mỹ là gì?

A. Duy trì chế độ dân chủ.

B. Giải quyết nạn thất nghiệp

C. Tạo thêm nhiều việc làm

D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội.

Chọn đáp án: A. Duy trì chế độ dân chủ.

Giải thích: Chính sách mới đã cứu nguy chủ nghĩa tư bản Mỹ, có nghĩa là chế độ dân chủ của Mỹ là đảng cộng hòa vẫn được duy trì

Câu 5: Thời kì hoàng kim nhất của nền kinh tế Mỹ vào khoảng thời gian nào?

A. Thập niên 40 của thế kỉ XX

B. Thập niên 20 của thế kỉ XX

C. Thập niên 30 của thế kỉ XX

D. Thập niên 10 của thế kỉ XX

Chọn đáp án: B. Thập niên 20 của thế kỉ XX

Giải thích: Trang 93, muc I

Câu 6: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Mỹ thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Đất nước không chiến tranh , tình hình xã hội ổn định.

C. Có chính sách cải cách kinh tế – xã hội hợp lý.

D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân.

Chọn đáp án: A. Mỹ thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh thế giới thứ nhất.

Giải thích: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tạo cho Mỹ nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, từ việc buôn bán vũ khí, bước ra chiến tranh là nước thắng trận, chịu ít tổn thất nhất

Câu 7: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ đạt đỉnh cao nhất vào năm nào?

A. 1929 B. 1932 C. 1931 D. 1932

Chọn đáp án: D. 1932

Giải thích: trang 94, mục II

Câu 8: Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các đạo luật giải quyết khủng hoảng kinh tế ở Mỹ?

A. Đạo luật về ngân hàng

B. Đạo luật về tài chính

C. Đạo luật phục hưng công nghiệp

D. Đạo luật phục hưng thương mại.

Chọn đáp án: C. Đạo luật phục hưng công nghiệp

Giải thích: Công nghiệp là ngành kinh tế chiếm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước Mỹ, phục hưng công nghiệp là giúp cho ngành kinh tế chủ đạo phát triển, là tạo việc làm cho người thất nghiệp có việc làm,..

Câu 9: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mỹ bắt đầu từ ngành nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Tài chính ngân hàng

D. Năng lượng

Chọn đáp án: C. Tài chính ngân hàng

Giải thích: Trang 94, mục II

Câu 10: Bí quyết thành công của chính sách mới là gì?

A. Giải quyết nạn thất nghiệp.

B. Đạo luật về ngân hàng

C. Đạo luật phục hưng công nghiệp

D. Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế.

Chọn đáp án: D. Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế.

Giải thích: Các chính sách mới có những quy định chặt chẽ đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước, nhà nước đã tăng cường vai trò của mình vào các mặt của đời sống

Với nội dung bài Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về nước mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nguyên nhân khủng hoảng kinh tế chưa từng có 1929-1933, …

Ngoài Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) đã được website.com giới thiệu, mời các bạn cùng tham khảo thêm Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 8, Giải bài tập SBT môn Lịch sử 8 để hoàn thành tốt chương trình học THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button