Giáo Dục

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

A. Lý thuyết về lớp lưỡng cư

I. Đa dạng về thành phần loài

– Trên thế giới có khoảng 4 nghìn loài lưỡng cư. Ở Việt Nam đã phát hiện được 263 loài, nhiều loài mới đã được phát hiện gần đây.

– Đặc điểm:

+ Chúng đều có da trần (thiếu vảy), luôn luôn ẩm ướt và dễ thấm nước.

+ Sinh sản thường lệ thuộc vào môi trường nước ngọt.

– Lưỡng cư được chia làm 3 bộ:

1. Bộ Lưỡng cư có đuôi

– Đại diện: cá cóc Tam đảo

– Đặc điểm: có thân dài, đuôi dẹp hai bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau.

– Hoạt động chủ yếu vào ban ngày.

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

2. Bộ Lưỡng cư không đuôi

– Đại diện: ếch đồng

– Có số lượng loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư.

– Đặc điểm: có thân ngắn, hai chi sau dài hơn hai chi trước.

– Những loài phổ biến: ếch cây, ễnh ương và cóc nhà.

– Đa số hoạt động ban đêm

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

3. Bộ Lưỡng cư không chân

– Đại diện: ếch giun

– Đặc điểm: thiếu chi, có thân dài giống như giun, song có mắt, miệng có răng.

– Sống chui luồn trong hang. Hoạt động cả ban đêm lẫn ban ngày.

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

II. Đa dạng về môi trường sống và tập tính

Mỗi 1 loài lưỡng cư có đặc điểm về nơi sống, hoạt động và tập tính tự vệ khác nhau.

Một số đặc điểm sinh học của Lưỡng cư

Tên đại diện Đặc điểm nơi sống Hoạt động Tập tính tự vệ
1. Cá cóc Tam Đảo Chủ yếu sống trong nước Chủ yếu ban ngày Trốn chạy, ẩn nấp
2. Ễnh ương lớn Chủ yếu sống trên cạn Ban đêm Dọa nạt kẻ thù
3. Cóc nhà Ưa sống ở nước hơn trên cạn Chiều và đêm Tiết nhựa độc
4. Ếch cây Chủ yếu sống trên cây, bụi cây Ban đêm Trốn chạy, ẩn nấp
5. Ếch giun Sống chui luồn trong hang đất Cả ngày và đêm Trốn chạy, ẩn nấp

III. Đặc điểm chung của lưỡng cư

– Môi trường sống đa dạng: dưới nước, trên cạn, trên cây, trong đất

– Da trần, ẩm ướt

– Di chuyển bằng 4 chi (trừ bộ Lưỡng cư không chân)

– Hô hấp bằng da và phổi, sự thông khí ở phổi được thực hiện nhờ sự nâng hạ của thềm miệng

– Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha

– Thụ tinh ngoài, trong môi trường nước

– Nòng nọc phát triển qua biến thái

– Là động vật biến nhiệt

IV. Vai trò của lưỡng cư

– Trong nông nghiệp: lưỡng cư giúp tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng về ban đêm, bổ sung cho hoạt động này của chim về ban ngày.

– Tiêu diệt vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi …

– Lưỡng cư có giá trị thực phẩm.

+ Bột cóc dùng làm thuốc suy dinh dưỡng ở trẻ em

+ Nhựa cóc chế lục thần hoàn chữa thần kinh.

– Ếch đồng là vật thí nghiệm trong sinh lí học.

* Tuy nhiên, ngày nay số lượng lưỡng cư đang bị suy giảm rất nhiều trong tự nhiên do săn bắt để làm thực phẩm, sử dụng thuốc trừ sâu và ô nhiễm môi trường.

Biện pháp bảo vệ lưỡng cư:

– Nghiêm cấm săn bắt lưỡng cư để làm thực phẩm

– Không sử dụng thuốc trừ sâu

– Bảo vệ môi trường.

B. Trắc nghiệm về ba bộ Lưỡng cư

Câu 1: Trên thế giới có bao nhiêu loài Lưỡng cư

a. 1000 loài

b. 2000 loài

c. 3000 loài

d. 4000 loài

Hướng dẫn: Trên thế giới có khoảng 4 nghìn loài lưỡng cư. Ở Việt Nam đã phát hiện 147 loài

→ Đáp án d

Câu 2: Lớp Lưỡng cư chia làm mấy bộ

a. 2 bộ là Bộ Lưỡng cư có đuôi và Bộ Lưỡng cư không đuôi

b. 2 bộ là Bộ Lưỡng cư không đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

c. 2 bộ là Bộ Lưỡng cư có đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

d. 3 bộ là Bộ Lưỡng cư có đuôi, Bộ Lưỡng cư không đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

Hướng dẫn: Lưỡng cư được phân làm 3 bộ: Bộ Lưỡng cư có đuôi, Bộ Lưỡng cư không đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

→ Đáp án d

Câu 3: Bộ Lưỡng cư nào có số lượng loài lớn nhất

a. Bộ Lưỡng cư có đuôi

b. Bộ Lưỡng cư không đuôi

c. Bộ Lưỡng cư không chân

d. Bộ Lưỡng cư có chân

Hướng dẫn: Bộ Lưỡng cư không đuôi có số lượng loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư.

→ Đáp án b

Câu 4: Đại diện của Bộ Lưỡng cư có đuôi là

a. Ếch cây

b. Cá cóc Tam Đảo

c. Ễnh ương

d. Ếch giun

Hướng dẫn: Cá cóc Tam Đảo là đại diện của Bộ Lưỡng cư có đuôi

→ Đáp án b

Câu 5: Bộ Lưỡng cư có đuôi có đặc điểm

a. Hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau

b. Hai chi sau dài hơn hai chi trước

c. Thiếu chi

d. Hai chi trước dài hơn hai chi sau

Hướng dẫn: Bộ Lưỡng cư có đuôi: Đại diện là Cá cóc Tam Đảo có thân dài, đuôi dẹp bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau. Hoạt động chủ yếu về ban ngày.

→ Đáp án a

Câu 6: Tập tính tự vệ của ễnh ương là

a. Ngụy trang

b. Nhảy xuống nước

c. Ẩn vào cây

d. Dọa nạt

Hướng dẫn: Ếch ương nuốt khí vào cơ thể căng phồng như một chiếc phao bơi, làm kẻ thù phải sợ.

→ Đáp án d

Câu 7: Loài nào sau đây KHÔNG thuộc bộ Lưỡng cư không đuôi

a. Ếch giun

b. Ếch cây

c. Cóc nhà

d. Ễnh ương

Hướng dẫn: Bộ Lưỡng cư không đuôi. Đại diện là ếch đồng có thân ngắn, hai chi sau dài hơn hai chi trước. Những loài phổ biến trong bộ: ếch cây, ễnh ương, và cóc nhà. Đa số loài hoạt động về đêm.

→ Đáp án a

Câu 8: Loài Lưỡng cư nào thiếu chi, có thân dài giống như giun, có tập tính chui luồn

a. Ễnh ương

b. Ếch giun

c. Ếch đồng

d. Cóc nhà

Hướng dẫn: Đại diện ếch giun là đại diện của bộ Lưỡng cư không chân, thiếu chi, có thân dài giống như giun, song có mắt, miệng có răng và có kích thước lớn hơn giun. Chúng có tập tính chui luồn trong hang.

→ Đáp án b

Câu 9: Khi nói về đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Thụ tinh trong

b. Là động vật biến nhiệt

c. Phát triển qua biến thái

d. Da trần, ẩm ướt

Hướng dẫn: Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư:

– Da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng bốn chi.

– Hô hấp bằng phổi và da

– Có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha

– Là động vật biến nhiệt

– Sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái.

→ Đáp án a

Câu 10: Lưỡng cư có vai trò

a. Có ích cho nông nghiệp.

b. Có giá trị thực phẩm, làm thuốc,

c. Là động vật dùng thí nghiệm sinh lý học

d. Tất cả các vai trò trên

Hướng dẫn: Lưỡng cư có vai trò:

– Lưỡng cư có ích cho nông nghiệp.

+ Lưỡng cư tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng về ban đêm.

+ Lưỡng cư còn tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh như ruồi muỗi…

– Lưỡng cư có giá trị thực phẩm, làm thuốc, là động vật thí nghiệm

+ Thịt ếch đồng là thực phẩm đặc sản

+ Bột cóc dùng làm thuốc chữa suy dinh dưỡng ở trẻ em

+ Nhựa cóc (thiềm tô) chế lục thần hoàn chữa kinh giật.

+ Ếch đồng là vật thí nghiệm trong lí sinh học

→ Đáp án d

Với nội dung bài Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về sự đa dạng thành phần loài, đa dạng và môi trường sống và tập tính của lớp lưỡng cư …

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 7, Giải Vở BT Sinh Học 7, Giải bài tập Sinh học 7, Tài liệu học tập lớp 7, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 7 và đề thi học kì 2 lớp 7 lớp 7 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button