Giáo Dục

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch được website sưu tầm và đăng tải. Trong bài học này các em được tìm hiểu về cơ chế hoạt động chính của bạch cầu trong cơ thể và tìm hiểu khái quát hệ thống miễn dịch trong cơ thể người. Qua đó các em giải thích được các hiện tượng thực tế trên cơ thể về sức khoẻ và đề kháng của bản thân. Để tìm hiểu rõ hơn các em tham khảo nội dung chi tiết dưới đây nhé

A. Lý thuyết Sinh học 8 bài 14

I. Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu

1. Các loại bạch cầu

– Có 5 loại bạch cầu:

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 14: Bạch cầu - Miễn dịch

– Khi các vi sinh vật xâm nhập vào mô nào đó của cơ thể, hoạt động đầu tiên của các bạch cầu để bảo vệ cơ thể là sự thực bào thông qua hoạt động của bạch cầu trung tính và bạch cầu mono

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 14: Bạch cầu - Miễn dịch

– Khi các vi khuẩn thoát khỏi sự thực bào sẽ gặp hoạt động bảo vệ của bạch cầu limpho B (tế bào B).

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 14: Bạch cầu - Miễn dịch

+ Kháng nguyên là những phân tử ngoại lai có khả năng kích thích cơ thể tiết ra các kháng thể

+ Kháng thể là những phân tử protein đặc hiệu do cơ thể tiết ra để chống lại các kháng nguyên

→ Tương tác giữa kháng nguyên và kháng thể theo cơ chế chìa khóa và ổ khóa: Một kháng nguyên chỉ kết hợp đặc hiệu với một loại kháng thể tương ứng với nó.

– Khi vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể thoát khỏi hoạt động bảo vệ của tế bào B và lây nhiễm cho các tế bào cơ thể sẽ gặp hoạt động bảo vệ của tế bào limpho T (tế bào T). Các tế bào T nhận diện, tiếp xúc với tế bào bị nhiễm, tiết protein đặc hiệu làm thủng màng và phá hủy tế bào đó.

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 14: Bạch cầu - Miễn dịch

* Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng cách:

– Thực bào: Bạch cầu hình thành chân giả bắt và nuốt vi khuẩn vào trong tế bào rồi tiêu hóa chúng

– Limpho B: Tiết kháng thể gây kết dính kháng nguyên để vô hiệu hóa vi khuẩn

– Limpho T: Phá hủy tế bào đã bị nhiễm vi khuẩn bằng cách nhận diện và tiếp xúc với chúng, rồi tiết prôtêin đặc hiệu làm tan tế bào nhiễm

II. Miễn dịch

– Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một bệnh truyền nhiễm nào đó

– Có 2 loại miễn dịch: Miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân nhân tạo

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 14: Bạch cầu - Miễn dịch

B. Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 14

Câu 1: Trong cơ thể có mấy loại bạch cầu?

A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

Chọn đáp án: D

Giải thích: trong cơ thể có 5 loại bạch cầu đó là: Bạch cầu ưa kiềm, bạch cầu ưa acid, bạch cầu trung tính, bạch cầu limpo, bạch cầu môn.

Câu 2: Tế bào limpho T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây?

A. Prôtêin độc B. Kháng thể C. Kháng nguyên D. Kháng sinh

Chọn đáp án: A

Giải thích: Tế bào limpo T phá hủy tế bào cơ thể nhiễm bệnh bằng cách tiết ra protein độc bám vào màng tế bào bị nhiễm vi khuẩn, virus => tạo lỗ thủng => tế bào nhiễm bị phá hủy.

Câu 3: Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tiết kháng thể?

A. Limpo B

B. Limpo T

C. Bạch cầu mono

D. Bạch cầu ưa acid

Chọn đáp án: A

Giải thích: Khi các vi khuẩn thoát ra khỏi sự thực bào gặp hoạt động của tế bào limpo B tiết ra kháng thể kết hợp theo nguyên tắc chìa khóa ổ khóa với kháng nguyên => vô hiệu hóa tế bào vi khuẩn.

Câu 4: Loại bạch cầu tham gia vào quá trình thực bào là

A. Limpho T

B. Limpho B

C. Trung tính và mono

D. Tất cả các ý trên.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng cách: thực bào (nhờ bạch cầu trung tính và bạch cầu mono), limpo T, limpo B.

Câu 5: Cho các loại bạch cầu sau

1. Bạch cầu mono

2. Bạch cầu trung tính

3. Bạch cầu ưa axit

4. Bạch cầu ưa kiềm

5. Bạch cầu limpho

Các loại bạch cầu không tham gia vào hoạt động thực bào là?

A. 4, 5, 3 B. 2, 5, 3 C. 3, 5, 4 D. 1, 2, 3

Chọn đáp án: A

Giải thích: Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng cách: thực bào (nhờ bạch cầu trung tính và bạch cầu mono), limpo T, limpo B.

Câu 6: Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá?

A. A. Kháng nguyên – kháng thể

B. Kháng nguyên – kháng sinh

C. Kháng sinh – kháng thể

D. Vi khuẩn – prôtêin độc

Chọn đáp án: A

Giải thích: Một kháng nguyên chỉ kết hợp với một kháng thể đặc hiệu của nó (cơ chế chìa khóa ổ khóa)

Câu 7: Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là

A. chất kháng sinh.

B. kháng thể.

C. kháng nguyên.

D. prôtêin độc.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Vì nọc độc của ong là lạ so với cơ thể người => kích thích tiết ra các kháng thể để bảo vệ cơ thể.

Câu 8: Sau khi tiêm phòng chúng ta sẽ không bị mắc bệnh này nữa trong tương lai, đó là miễn dịch

A. Miễn dịch bẩm sinh

B. Miễn dịch tập nhiễm

C. Miễn dịch chủ động

D. Miễn dịch tự nhiên

Chọn đáp án: C

Giải thích: Miễn dịch chủ động có được sau khi tiêm vacxin.

Câu 9: Trong cơ thể có 2 loại miễn dịch đó là

A. Miễn dịch tự nhiên, miễn dịch nhân tạo

B. Miễn dịch bẩm sinh, miễn dịch tập nhiễm

C. Miễn dịch bẩm sinh, miễn dịch chủ động

D. Miễn dịch chủ động, miễn dịch tập nhiễm

Chọn đáp án: A

Giải thích: Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc bệnh truyền nhiễm nào đó. Có 2 loại: miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo.

Câu 10: Tiêm phòng vacxin giúp con người

A. Tạo sự miễn dịch tự nhiên

B. Tạo sự miễn dịch nhân tạo

C. Tạo sự miễn dịch bẩm sinh

D. Tất cả các đáp án trên.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Miễn dịch chủ động (miễn dịch nhân tạo) có được sau khi tiêm vacxin.

Với nội dung bài Bạch cầu – Miễn dịch các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về các hoạt động chủ yếu của bạch cầu, các loại bạch cầu….

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch được website chia sẻ trên đây. Hy vọng thông qua bài này sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức, từ đó vận dụng tốt vào giải bài tập cuối bài. Chúc các em học tốt, nếu thấy hay hãy chia sẻ tài liệu cho các bạn cùng tham khảo nhé

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 8, Giải Vở BT Sinh Học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của website
Hỏi – Đáp Truy cập ngay: Hỏi – Đáp học tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button