Giáo Dục

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

A. LÝ THUYẾT

I. THỨC ĂN VÀ SỰ TIÊU HÓA

– Thức ăn gồm chất vô cơ và chất hữu cơ

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

– Hoạt động quá trình tiêu hóa gồm các bước:

+ Ăn và uống

+ Tiêu hóa thức ăn: biến đổi lí học, tiết dịch tiêu hóa; biến đổi hóa học

+ Hấp thụ chất dinh dưỡng

+ Thải phân

→ Vai trò của tiêu hóa: biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải các chất cặn bã ra ngoài.

II. CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Các hoạt động xảy ra trong quá trình tiêu hóa là

A. Hấp thụ chất dinh dưỡng

B. Ăn và uống

C. Thải phân

D. Tất cả các đáp án trên

Chọn đáp án: D

Giải thích: Quá trình tiêu hóa bao gồm các hoạt động: ăn và uống, vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng, thải phân.

Câu 2: Sắp xếp các quá trình sau theo diễn biến của quá trình tiêu hóa xảy ra trong cơ thể.

A. Ăn và uống => vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => tiêu hóa thức ăn => hấp thụ các chất dinh dưỡng => thải phân.

B. Ăn và uống => tiêu hóa thức ăn => vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => hấp thụ các chất dinh dưỡng => thải phân.

C. Ăn và uống => vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => hấp thụ các chất dinh dưỡng => tiêu hóa thức ăn => thải phân.

D. Ăn và uống => hấp thụ các chất dinh dưỡng =>vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => tiêu hóa thức ăn => thải phân.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Quá trình tiêu hóa bao gồm các hoạt động: ăn và uống, vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng, thải phân.

Câu 3: Các chất mà cơ thể không hấp thụ được là

A. Đường đơn B. Acid ami n C. Muối khoáng D. Xellulose

Chọn đáp án: D

Giải thích: cơ thể người không có enzyme phân hủy xelluose nên không hấp thụ được

Câu 4: Các tuyến tiêu hóa là

A. Tuyến nước bọt B. Tuyến vị C. Tuyến ruột D. Tất cả các đáp án trên

Chọn đáp án: D

Giải thích: Tuyến tiêu hóa có chức năng tiết ra dịch tiêu hóa chứa enzyme và các hợp chất khác để phân giải chúng thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được. Tuyến tiêu hóa gồm: tuyến nước bọt; tuyến vị; tuyến ruột; tuyến gan, tụy, mật.

Câu 5: Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi hoạt động của

A. Các tuyến tiêu hóa

B. Các cơ quan trong ống tiêu hóa

C. Hoạt động của các enzyme

D. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.

Câu 6: Cơ quan nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hóa

A. Thực quản B. Dạ dày C. Tuyến ruột D. Tá tràng

Chọn đáp án: C

Giải thích: tuyến ruột là tuyến tiêu hóa.

Câu 7: Chất nào dưới đây không bị biến đổi thành chất khác trong quá trình tiêu hóa?

A. Vitamin B. Gluxit C. Protein D. Lipip

Chọn đáp án: A

Giải thích: sau hoạt động tiêu hóa vitamin vẫn không bị biến đổi.

Câu 8: Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây?

A. Khoang miệng B. Dạ dày C. Ruột non D. Tất cả các phương án

Chọn đáp án: A

Giải thích: biến đổi cơ học: nhai, nghiền,… biến đổi hóa học: tiết ra enzyme amylase có trong nước bọt

Câu 9: Tiêu hóa thức ăn bao gồm các hoạt động?

A. Tiêu hóa lí học

B. tiêu hóa hóa học

C. Tiết dịch vị tiêu hóa

D. Tất cả các đáp án trên

Chọn đáp án: D

Giải thích: Tiêu hóa thức ăn là quá trình biến đổi thức ăn về mặt lí học nhờ dịch vị và quá trình tiêu hóa hóa học.

Câu 10: Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?

A. Vitamin B. Ion khoáng C. Gluxit D. Nước

Chọn đáp án: C

Giải thích: gluxit biến đổi thành đường đơn

Với nội dung bài Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về thức ăn và sự tiêu hóa, các cơ quan hệ tiêu hóa…

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 8, Giải Vở BT Sinh Học 8, Chuyên đề Sinh học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Tài liệu học tập lớp 8, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 8 và đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button