Giáo Dục

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

A. Lý thuyết Sinh học 8 bài 8

I. Cấu tạo của xương

1. Cấu tạo của xương dài

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Cấu tạo 1 xương dài gồm có:

– Hai đầu xương là mô xương xốp, có các nan xương xếp theo kiểu vòng cung tạo ra các ô trống có chứa tủy đỏ. Bọc 2 đầu xương là lớp sụn.

– Thân xương có hình ống, cấu tạo từ ngoài vào trong có: màng xương mỏng → mô xương cứng → khoang xương. Khoang xương chứa tủy xương, tủy đỏ (trẻ em), tủy vàng (người trưởng thành).

2. Chức năng của xương dài

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

3. Cấu tạo xương ngắn và xương dẹt

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

– Xương ngắn và xương dẹt không có cấu tạo hình ống.

– Bên ngoài là mô xương cứng, bên trong là mô xương xốp gồm nhiều nan xương và nhiều hốc nhỏ chứa đầy tủy đỏ.

II. Sự to ra và dài ra của xương

– Sự to ra của xương:

+ Tế bào ở màng xương phân chia → các tế bào mới → đẩy vào trong và hóa xương → xương to ra

+ Ở người trưởng thành sụn tăng trưởng không còn khả năng hóa xương → không cao thêm

+ Người già: xương bị phân hủy nhanh hơn sự tạo thành và tỷ lệ cốt giao giảm → xương xốp, giòn, dễ gãy, sự phục hồi diễn ra chậm, không chắc chắn.

– Sự dài ra của xương: nhờ vào sự phân chia của các tế bào ở sụn tăng trưởng.

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

III. Thành phần hóa học của xương

– Xương được cấu tạo từ:

+ Chất hữu cơ là cốt giao: đảm bảo tính mềm dẻo của xương.

+ Chất khoáng chủ yếu là Canxi đảm bảo tính tính bền chắc của xương.

B. Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 8

Câu 1: Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau

Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.

A. (1): mô xương cứng; (2): ra ngoài

B. (1): mô xương xốp; (2): vào trong

C. (1): màng xương; (2): vào trong

D. (1): màng xương; (2): ra ngoài

Chọn đáp án: C

Giải thích: Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào màng xương tạo ra những tế bào mới đẩy ra ngoài và hóa xương

Câu 2: Xương dài được cấu tạo gồm mấy phần

A. 2 phần B. 3 phần C. 4 phần D. 5 phần

Chọn đáp án: A

Giải thích: Cấu tạo một xương dài gồm có: hai đầu xương và thân xương

Câu 3: Xương dài được cấu tạo gồm 2 phần, đó là

A. Sụn bọc đầu xương, mô xương xốp.

B. Hai đầu xương và thân xương.

C. Màng xương, mô xương.

D. Màng xương, mô xương cứng.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Cấu tạo một xương dài gồm có: hai đầu xương và thân xương

Câu 4: Chức năng của hai đầu xương là

A. Giảm ma sát trong khớp xương

B. Phân tán lực tác động

C. Tạo các ô chứa tủy đỏ

D. Tất cả các đáp án trên

Chọn đáp án: D

Giải thích: Đầu xương được cấu tạo từ sụn bọc đầu xương và các mô xương xốp bao gồm các nan xương có chức năng giảm ma sát trong khớp xương, phân tán lực tác động, tạo các ô chứa tủy đỏ.

Câu 5: Chức năng của thân xương là

A. Giúp xương phát triển to bề ngang

B. Chịu lực, đảm bảo vững chắc

C. Chứa tủy đỏ ở trẻ em, tủy vàng ở người lớn

D. Tất cả các đáp án trên

Chọn đáp án: D

Giải thích: Thân xương bao gồm màng xương, mô xương cứng, khoang xương, có chức năng giúp xương phát triển to bề ngang; chịu lực đảm bảo vững chắc; chứa tủy đỏ ở trẻ em, tủy vàng ở người lớn.

Câu 6: Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của xương ngắn?

A. Mô xương cứng

B. Mô xương xốp

C. Khoang xương

D. Tất cả các phương án đưa ra

Chọn đáp án: C

Giải thích: Xương ngắn có cấu tạo bên ngoài là mô xương cứng, bên trong là mô xương xốp gồm nhiều nan xương và nhiều hốc xương nhỏ (như mô xương xốp ở đầu xương dài) chứa tủy đỏ.

Câu 7: Thành phần cấu tạo của xương

A. Chủ yếu là chất hữu cơ (cốt giao)

B. Chủ yếu là chất vô cơ (muối khoáng)

C. Chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối khoáng) có tỉ lệ chất cốt giao không đổi

D. Chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối khoáng) có tỉ lệ chất cốt giao thay đổi theo độ tuổi

Chọn đáp án: D

Giải thích: xương được cấu tạo từ chất hữu cơ gọi là cốt giao và chất khoáng chủ yếu là canxi. Tỉ lệ chất cốt giao thay đổi theo độ tuổi.

Câu 8: Xương có tính chất gì:

A. Mềm dẻo

B. Vững chắc

C. Đàn hồi và vững chắc

D. Mềm dẻo và vững chắc

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Chất hữu cơ (cốt giao) => tính mềm dẻo

Chất vô cơ (muối khoáng): canxi => tính vững chắc

⇒ Xương có tính mềm dẻo và vững chắc

Câu 9: Trong xương dài, vai trò phân tán lực tác động thuộc về thành phần nào dưới đây?

A. Mô xương cứng

B. Mô xương xốp

C. Sụn bọc đầu xương

D. Màng xương

Chọn đáp án: B

Giải thích: mô xương xốp gồm các nan xương có chức năng phân tán lực

Câu 10: Ở xương dài, màng xương có chức năng gì?

A. Giúp giảm ma sát khi chuyển động

B. Giúp xương dài ra

C. Giúp xương phát triển to về bề ngang.

D. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng

Chọn đáp án: C

Giải thích: màng xương có chức năng giúp xương phát triển to bề ngang.

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 8, Giải Vở BT Sinh Học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Tài liệu học tập lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button