Giáo Dục

Lý thuyết Tiếng Việt 2: Chính tả: Sông Hương

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2: Chính tả: Sông Hương giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2: Chính tả: Sông Hương

1. Nghe – viết: Sông Hương (từ Mỗi mùa hè …đến dát vàng.)

Tìm và viết tên riêng trong bài chính tả.

Tên riêng: Hương Giang

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

a) (giải, dải, rải):… thưởng, … rác, … núi

(giành, dành, rành): … mạch, để … , tranh …

b) (sứt, sức):… khỏe, … mẻ

(đứt, đức): cắt …, đạo …

(nứt, nức): … nở, … nẻ

Trả lời:

a)

– giải thưởng, rải rác, dải núi.

– rành mạch, để dành, tranh giành

b)

– sức khỏe, sứt mẻ

– cắt đứt, đạo đức

– nức nở, nứt nẻ

3. Tìm các tiếng:

a) Bắt đầu bằng gi hoặc d có nghĩa như sau:

– Trái với hay: dở

– Tờ mỏng, dùng để viết chữ lên: giấy

b) Có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau:

– Chất lỏng màu tím, xanh hoặc đen, dùng để viết chữ: mực

– Món ăn bằng hoa quả rim đường: mứt.

Như vậy là website đã giới thiệu bài viết Chính tả: Sông Hương nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2 và Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button