Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 2: Bài toán về ít hơn

Lý thuyết Toán lớp 2: Bài toán về ít hơn bao gồm chi tiết các dạng Toán lớp 2 cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em học sinh lớp 2 ôn luyện và làm các bài tập Toán 2.

1. Lý thuyết Bài toán về ít hơn

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

Lý thuyết Bài toán về ít hơn

Cách giải bài toán có liên quan đến đại lượng này ít hơn đại lượng kia.

2. Các dạng Toán, bài toán về ít hơn

Dạng toán chung: Bài toán yêu cầu tìm giá trị của đại lượng A, biết giá trị của B và A có giá trị ít hơn B n đơn vị.

Phương pháp giải:

– Đọc và phân tích đề.

– Xác định đại lượng có giá trị lớn và bé, mối quan hệ giữa các đại lượng. Thông thường, muốn tìm giá trị của đại lượng bé hơn thì ta sử dụng phép toán trừ.

– Trình bày lời giải cho bài toán.

– Kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Mẹ em nuôi gà và vịt. Có 17 con gà, số vịt ít hơn số gà là 5 con. Hỏi mẹ em nuôi bao nhiêu con vịt?

Cách giải:

Vịt là đại lượng có giá trị ít hơn.

Muốn tìm số vịt thì cần lấy số gà trừ đi 5

Giải:

Mẹ em nuôi số con vịt là:

17 – 5 = 12 (con vịt)

Đáp số: 12 con vịt.

Lý thuyết Toán lớp 2: Bài toán về ít hơn bồi dưỡng cho các em thêm những kiến thức, ngoài môn Toán thì còn có môn tiếng Việt, tổng hợp bài tập Tiếng Việt lớp 2 theo chủ đề sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức môn Tiếng Việt 2, phù hợp với tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 2: Bài toán về ít hơn, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 2 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button