Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 2: Bảng nhân 3

Lý thuyết Toán lớp 2: Bảng nhân 3 bao gồm chi tiết 3 dạng Toán lớp 2 cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em học sinh lớp 2 ôn luyện và làm các bài tập từ dễ đến khó một cách hiệu quả nhất.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Lập bảng nhân 3 và ghi nhớ các giá trị có trong bảng nhân này.

Lý thuyết Toán lớp 2: Bảng nhân 3

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính 3 nhân với một số.

Em thực hiện các phép cộng với các số hạng đều bằng 3 để tìm giá trị của phép nhân 3 với một số.

Ví dụ:

3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

Vậy 3 x 4 = 12

Dạng 2: Toán đố

– Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.

– Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một số nhóm với số nhóm.

– Trình bày bài toán.

– Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Ví dụ: Mỗi bạn có 3 cái kẹo. Năm bạn như vậy sẽ có bao nhiêu cái kẹo?

Cách giải:

Năm bạn như vậy có số cái kẹo là:

3 x 5 = 15 (cái kẹo)

Đáp số: 15 cái kẹo.

Dạng 3: Đếm cách 3

Em cộng liên tiếp 3 đơn vị để hoàn thiện bảng đếm cách 3.

Qua các phần học lý thuyết này, các em học sinh sẽ dễ hiểu hơn khi làm các bài tập. Các hoạt động này sẽ giúp các em dễ dàng khi giải quyết các bài toán lớp 2, toán lớp 2 nâng cao và đặc biệt yêu thích việc học toán hơn.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 2: Bảng nhân 3, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 2 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button