Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 6: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Lý thuyết Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Lý thuyết Toán lớp 6: Chia hai lũy thừa cùng cơ số bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 – Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết chia hai lũy thừa cùng cơ số Toán lớp 6

1. Tổng quát

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ số mũ.

am : an = a m-n (a ≠ 0, m≥n)

Ví dụ:

+ 97 : 93 = 97-3 = 94

+ 76 : 7 = 76-1 = 75

+ 33 : 33 = 33-3 = 1

2. Chú ý

Mọi số tự nhiên đều được viết dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Ví dụ:

+ 1765 = 1.1000 + 7.100 + 6.10 + 5 = 103 + 7.102 + 6.101 + 5.100

+ 234 = 2.100 + 3.10 + 4 = 2.102 + 3.101 + 4.100

Bài tập Chia hai lũy thừa cùng cơ số lớp 6:

  • Giải bài tập trang 30 SGK Toán lớp 6 tập 1: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
  • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Trên đây website tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Chia hai lũy thừa cùng cơ số, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button