Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 6: Phép trừ hai số nguyên

Lý thuyết Phép trừ hai số nguyên

Lý thuyết Toán lớp 6: Phép trừ hai số nguyên bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 2 – Số nguyên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Hiệu của hai số nguyên Toán lớp 6

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.

a – b = a + (-b)

Ví dụ:

3 – 8 = 3 + (-8) = -5

10 – 15 = 10 + (-15) = -(10 – 15) = -5

Nhận xét: Phép trừ trong N không phải bao giờ cũng thực hiện được, còn trong Z luôn thực hiện được.

2. Ví dụ phép trừ hai số nguyên

Ta có:

4 – 9 = 4 + (-9) = -(9 – 4) = -5

10 – 12 = 10 + (-12) = -(12 – 10) = -2

34 – 40 = 34 + (-40) = -(40 – 34) = -6

3. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Trừ hai số nguyên

Phương pháp:

Áp dụng công thức: a-b = a + (- b)

Dạng 2: Thực hiện dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên

Phương pháp:

Thay phép trừ bằng phép cộng với số đối rồi áp dụng quy tắc cộng các số nguyên

Dạng 3: Tìm một trong hai số hạng khi biết tổng hoặc hiệu và số hạng kia

Phương pháp:

Sử dụng mối qua hệ giữa các số hạng với tổng hoặc hiệu

– Một số hạng bằng tổng trừ số hạng kia;

– Số bị trừ bằng hiệu cộng số trừ;

– Số trừ bằng số bị trừ trừ hiệu;

Dạng 4: Tìm số đối của một số cho trước

Phương pháp:

Áp dụng: Số đối của a là -a.

Chú ý: – (- a) = a

Dạng 5: Bài toán liên quan đến phép trừ số nguyên

Phương pháp:

Căn cứ vào yêu cầu của đề bài suy luận để dẫn đến phép trừ hai số nguyên

Bài tập Phép trừ hai số nguyên lớp 6:

  • Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán lớp 6 tập 1: Phép trừ hai số nguyên
  • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Trên đây website tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Phép trừ hai số nguyên, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button