Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 6: Tia

Lý thuyết Toán 6 – Tia

Lý thuyết Toán lớp 6: Tia gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Hình học Chương 1: Đoạn thẳng, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Tia Toán lớp 6

Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O, còn gọi là một nửa đường thẳng gốc O.

Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước.

Ví dụ: Tia Ox

Lý thuyết Toán lớp 6: Tia

2. Hai tia đối nhau

Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng gọi là hai tia đối nhau.

Lý thuyết Toán lớp 6: Tia

Nhận xét: Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

3. Hai tia trùng nhau

Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc

Ví dụ: Điểm A thuộc tia Ox thì hai tia Ox và OA trùng nhau

Lý thuyết Toán lớp 6: Tia

Chú ý: Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt

4. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận biết tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau

Phương pháp:

+ Để nhận biết tia cần chú ý tới gốc và phần đường thẳng bị chia ra bởi gốc

+ Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau

+ Hai tia trùng nhau là hai tia chung gốc và chung phần đường thẳng bị chia ra bởi gốc

Dạng 2: Nhận biết điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Phương pháp:

Ta sử dụng nhận xét:

Nếu hai tia OA và OB đối nhau thì điểm O nằm giữa hai điểm A và B

Bài tập Tia lớp 6:

  • Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương 1 bài 5: Tia
  • Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 5: Tia

Trên đây website tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Tia ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button