Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 6: Tổng hợp Chương 2 – Hình học

Tổng hợp lý thuyết Chương 2 hình học lớp 6

Lý thuyết Toán lớp 6: Tổng hợp Chương 2 – Hình học bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho từng bài học cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Hình học Chương 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Hình học – Chương 2 Toán lớp 6

 • Lý thuyết Toán lớp 6: Nửa mặt phẳng
 • Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học – Góc
 • Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học – Số đo góc
 • Lý thuyết Toán lớp 6: Khi nào thì xOy + yOz = xOz
 • Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học – Vẽ góc cho biết số đo
 • Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học – Tia phân giác của góc
 • Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học – Đường tròn
 • Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học – Tam giác

Bài tập Hình học Toán Chương 2 lớp 6:

Nửa mặt phẳng

 • Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 1: Nửa mặt phẳng
 • Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Hình học Chương 2: Nửa mặt phẳng

Góc

 • Giải bài tập SBT Toán Hình 6 bài 2: Góc
 • Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Hình học Chương 2: Góc

Số đo góc

 • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Số đo góc
 • Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Số đo góc

Khi nào thì xOy + yOz = xOz

 • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz
 • Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Hình học Chương 2: xOy + yOz = xOz

Vẽ góc cho biết số đo

 • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
 • Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Hình học Chương 2: Vẽ góc cho biết số đo

Tia phân giác của góc

 • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 6: Tia phân giác của góc
 • Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Hình học Chương 2: Tia phân giác của góc

Đường tròn

 • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Đường tròn

Tam giác

 • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 9: Tam giác

Trên đây website tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Tổng hợp Chương 2 – Hình học ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button