Giáo Dục

Lý thuyết Vật lý lớp 8 bài 12: Sự nổi

Lý thuyết Vật lý 8 bài 12: Sự nổi

Lý thuyết Vật lý lớp 8 bài 12: Sự nổi được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Vật lý lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Vật lý – Đề 1

Lý thuyết Vật lý lớp 8 bài 12: Sự nổi

I – KHI NÀO VẬT CHÌM, KHI NÀO VẬT NỔI?

Gọi P là trọng lượng của vật, {F_A} là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật.

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì:

– Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét {F_A} nhỏ hơn trọng lượng P: {F_A} < P

– Vật nổi lên khi: {F_A} > P

– Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: {F_A} = P

II – ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét: {F_A} = d.V

Trong đó:

+ {F_A}: Lực đẩy Ác-si-mét left( N right)

+ d: Trọng lượng riêng của chất lỏng left( {N/{m^3}} right)

+V: Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ trong chất lỏng left( {{m^3}} right)

+ V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng chứ không phải là thể tích của vật.

+ Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Vật lý lớp 8 bài 12: Sự nổi. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Vật Lý lớp 8, Giải bài tập môn Vật lý lớp 8, Giải vở bài tập Vật Lý 8, Tài liệu học tập lớp 8, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 8 và đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button