Giáo Dục

Lý thuyết Vật lý lớp 8 bài 3

Lý thuyết Vật lý lớp 8 bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều

Lý thuyết Vật lý lớp 8 bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Vật lý lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Vật lý – Đề 1

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Chuyển động đều

Là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

2. Chuyển động không đều

Là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

3. Vận tốc trung bình của một chuyển động không đều

Vận tốc trung bình của một chuyển động không đều trên một quãng đường đựơc tính bằng công thức:

{v_{tb}} = dfrac{s}{t}

Trong đó

+ S: là quãng đường đi được

+ t: thời gian đi hết quãng đường đó.

II – PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI

1. Tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều

Khi tính vận tốc trung bình cần lưu ý: {v_{tb}} = dfrac{{{s_1} + {s_2} + ... + {s_n}}}{{{t_1} + {t_2} + ... + {t_n}}}

Trong đó {s_1},{s_2},...,{s_n}{t_1},{t_2},...,{t_n} là những quãng đường và thời gian để đi hết quãng đường đó.

2. Phương pháp giải bài toán bằng đồ thị

– Thường chọn gốc toạ độ trùng với điểm xuất phát của một trong hai chuyển động. chọn trục tung là Ox, trục hoành là Ot.

– Viết phương trình đường đi của mỗi chuyển động có dạng:

x = {x_0} + s = {x_0} + vleft( {t - {t_0}} right)

Trong đó:

+ {x_0}: là toạ độ ban đầu của vật

+ {t_0}: là thời điểm xuất phát – thời điểm được chọn làm mốc.

– Vẽ đồ thị của mỗi chuyển động dựa vào giao điểm của các đồ thị để tìm thời điểm và vị trí gặp nhau của các chuyển động.

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Vật lý lớp 8 bài 3. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Vật Lý lớp 8, Giải bài tập môn Vật lý lớp 8, Giải vở bài tập Vật Lý 8, Tài liệu học tập lớp 8, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 8 và đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button