Giáo Dục

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán theo Thông tư 22 năm 2021 để các thầy cô giáo tham khảo làm căn cứ ra đề thi, giúp các em có thêm tư liệu để ôn tập.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán số 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học và phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học

Số câu

2

1

1

1

3

2

Số điểm

1,5

1,5

1

1

2,5

2,5

Đại lượng và đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề – xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

3

1

2

1

2

1

7

3

Số điểm

2

1,5

1,5

2

2

1

5,5

4,5

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán số 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số thứ tự câu trong đề

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Cộng, trừ số trong phạm vi 1000

Câu 2

Phần II

Câu 3b

Phần II

Số câu

2

2

Số điểm

1.5đ

1.5đ

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn

Câu 1b

Phần I

Số câu

1

1

Số điểm

0.5đ

0.5đ

Tìm số hạng

Câu 3a

Phần II

Số câu

1

1

Số điểm

0.5đ

0.5đ

Đại lượng

Nhận biết và đổi đơn vị đo

Xác định khối lượng của vật qua quan sát cân đĩa

Câu 3a

Phần I

Câu 2b

Phần I

Câu 2c

Phần I

Câu 3c

Phần II

Câu 5b

Phần II

Số câu

3

1

1

3

2

Số điểm

1.5đ

0.5đ

1.5đ

1.5đ

Giờ, phút, ngày, tháng

Câu 2a

Phần I Câu 2d

Phần I

Số câu

2

2

Số điểm

0.5đ

0.5đ

Yếu tố hình học

Nhận biết hình tam giác, tứ giác

Câu 1

Phần II

Số câu

1

1

Số điểm

Vẽ, tính độ dài đường gấp khúc.

Câu 3b

Phần I

Câu 5a

Phần II

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

Giải toán có lời văn

Giải toán bằng 1 phép tính

Câu 4

Phần II

Số câu

1

1

Số điểm

Tổng số câu

6

2

1

3

2

1

Tổng số điểm

2.5đ

0.5đ

 • Mức 1: Nhận biết: 35%
 • Mức 2: Thông hiểu: 25%
 • Mức 3: Vận dụng: 30%
 • Mức 4: Vận dụng phản hồi: 10%

2. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học và phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học

Số câu

3

1

2

4

2

Câu số

1;2;3

6

8; 9

1; 2; 3; 6

8; 9

Số điểm

1,5

0,5

3,0

2,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề – xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

1

1

Câu số

4

10

4

10

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

1

1

Câu số

7

7

Số điểm

0,5

0,5

Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

11

12

5

11; 12

Số điểm

1,0

0,5

0,5

1,0

2,0

Tổng

Số câu

4

3

3

1

1

7

5

Câu số

1;2;3;4

5; 6; 7

8; 9; 10

11

12

1; 2; 3; 4; 5; 6;7

8; 9; 10; 11; 12

Số điểm

2,0

2,0

4,0

1,5

0,5

4,0

6,0

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2021 theo Thông tư 22 sẽ có những nội dung đánh giá, yêu cầu khác nhau. Các thầy cô có thể sử dụng ngay đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán để làm các đề kiểm tra 1 tiết, đề thi cuối kì và hướng dẫn các em học sinh các kỹ năng làm bài tập khoa học và chính xác nhất.

…………………………………………………………….

Ngoài Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2021 theo Thông tư 22 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,…. cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,…

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt do website biên soạn

 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Số 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán do website biên soạn

 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 6
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

 • Trọn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021
 • Đề cương ôn tập môn Tự nhiên xã hội lớp 2 năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 2 năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button