Tài Liệu

Mẫu bản nhận xét sách giáo khoa mới lớp 1 môn Hoạt động trải nghiệm

Tải về

Học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 sẽ lần đầu tiên học Hoạt động trải nghiệm như môn bắt buộc, có sách giáo khoa riêng. Trong 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng từ năm học 2020-2021 có ba cuốn Hoạt động trải nghiệm. Dưới đây là mẫu nhận xét đánh giá sách giáo khoa môn Hoạt động trải nghiệm của giáo viên. Các thầy cô và phụ huynh có thể tham khảo để có thêm góc nhìn khách quan về bộ sách giáo khoa mới lớp 1.

Nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới môn Hoạt động trải nghiệm

“Hoạt động trải nghiệm” là bộ sách giúp các em học sinh khám phá, cảm nhận những điều mới mẻ và thú vị trong cuộc sống xung quanh. Đồng hành cùng các em trong suốt cuộc hành trình là 5 bạn: Vũ Minh Long, Trần Hoài Nam, Nguyễn Trà My, Bùi Thị Khánh Vân và Lê Minh Hà.

Nội dung trải nghiệm ở từng lớp sẽ được thiết kế thành các chủ đề. Từng chủ đề được lựa chọn, thiết kế dựa trên nguyên tắc “vòng tròn đồng tâm khuếch tán”. Nghĩa là, nội dung trải nghiệm sẽ được mở rộng và nâng cao dần mức độ phức tạp, phù hợp với việc mở rộng mối quan tâm cũng như sự phát triển kinh nghiệm đời sống của học sinh xuất phát từ bản thân, đến gia đình, trường học, xã hội địa phương rồi mở rộng ra quy mô quốc gia.

Nội dung mỗi chủ đề và cách thức tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm được biên soạn theo hướng mới, không chú trọng vào việc truyền đạt các tri thức khoa học một cách có hệ thống mà chủ yếu coi trọng kinh nghiệm đời sống của các em nhằm phát triển và mở rộng vốn sống. Trên cơ sở đó hình thành, phát triển ở học sinh các năng lực, phẩm chất có ích trong đời sống thường ngày.

Bộ sách cũng hướng dẫn cách đánh giá học sinh dựa trên hồ sơ học tập, quan sát và các sản phẩm do các em tạo ra trong quá trình trải nghiệm. Sách cũng nhấn mạnh việc quan sát và đánh giá sự tiến bộ của các em trong cuộc sống thường ngày dựa trên quan điểm cho rằng mục đích cuối cùng của các hoạt động trải nghiệm là giúp học sinh giải quyết được các vấn đề trong học tập, đời sống và ngày càng nâng cao chất lượng đời sống của bản thân.

Sau đây là mẫu nhận xét bộ sách Hoạt động trải nghiệm dưới góc nhìn của giáo viên, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu nhận xét đánh giá bộ sách Hoạt động trải nghiệm

Nhận xét chung: Bộ sách đảm bảo yêu cầu của khung chương trình theo quy định. Tranh ảnh có sáng tạo, phong phú, đa dạng, khơi dậy được hứng thú và sự tò mò của học sinh. Các tình huống, bài tập, hệ thống câu hỏi phù hợp với học sinh tiểu học. Sau mỗi chủ điểm giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh đều nắm được yêu cần đạt, học sinh phát huy được tính tự học. Giáo viên dễ vận dụng.

Cụ thể:

TT

Các nội dung đánh giá, nhận xét

NHẬN XÉT CÁC BỘ SÁCH

Kết nối tri thức với cuộc sống

Chân trời sáng tạo

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Cùng học để phát triển năng lực

Cánh diều

1

Nội dung và hình thức bộ sách không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm.

Nội dung và hình thức phù hợp với tiêu chuẩn về xuất bản.

Nội dung và hình thức phù hợp với tiêu chuẩn về xuất bản.

Nội dung và hình thức phù hợp với tiêu chuẩn về xuất bản.

Nội dung và hình thức phù hợp với tiêu chuẩn về xuất bản.

2

Nội dung và hình thức bộ sách không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội.

Nội dung và hình thức bộ sách không mang định kiến về sắc tộc (trang 27, 79) nghề nghiệp, giới, lứa tuổi (trang 109) và địa vị xã hội (trang 31).

Nội dung và hình thức bộ sách không mang định kiến sắc tộc:

* Phù hợp với vùng -Miền-Vùng dân tộc thiểu số, tạo sự kết nối giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, cùng đánh giá và cùng chung trách nhiệm trong việc đạt được mục tiêu của chương trình đặt ra.

Nội dung và hình thức bộ sách không mang định kiến sắc tộc: Các em được thể hiện cảm xúc, hành vi yêu thương, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

Nội dung và hình thức bộ sách không mang định kiến về lứa tuổi, giới tính.

Vì: Cánh diều vẫn luôn được các bạn nhỏ ưa thích. Chúng không chỉ đơn thuần là đồ chơi mà còn thể thiện sự thông minh, khéo léo cũng như tài năng của các em.

3

Nội dung bộ sách thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Bộ sách thể hiện rất tốt việc phòng tránh xâm hại cho trẻ em.

Nội dung sách được viết theo 9 chủ đề trải nghiệm thường xuyên hướng tới 3 mạch nội dung: Hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội và hoạt động hướng đến tự nhiên. Các chủ đề tích hợp nội dung giáo dục của Sao Nhi đồng và giáo dục địa phương. Hoạt động trải nghiệm còn chỉ ra những kỹ năng HS phát triển và rèn luyện trong những không gian khác như trong giờ sinh hoạt giới cờ và sinh hoạt lớp.

Nội dung sách hoạt động trải nghiệm thể hiện đúng, đủ nội dung chương trình môn học. Nhận biết được những việc nên làm vào giờ học. Những việc nên làm vào giờ chơi. phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Nội dung bộ sách thể hiện đúng và đầy đủ nội dung 4 chủ đề theo quy định chương trình.

Được thiết kế theo hướng HS phải thực hành, phải làm việc, phải trao đổi, chia sẻ và phải trải nghiệm trong thực tiễn và thông qua các hoạt động đó HS vận dụng được kiến thức của bài học vào trong thực tế đời sống. Tạo cơ hội để HS phát triển được năng lực cần thiết của con người hiện đại được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4

Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.

Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.

Sách hoạt động trải nghiệm được trình bày bằng những hình ảnh đặc tả nội dung. Bản thân tranh chứa đựng nội dung hoạt động, HS học qua quan sát tranh và thực hành theo hướng dẫn qua tranh. Đặc biệt kênh hình chiếm ưu thế và kênh chữ vừa đủ để HS thực hiện dưới sự hướng dẫn thêm của người lớn.

Các thuật ngữ, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.

Các thuật ngữ, khái niệm, sự kiện. Tỷ lệ hình ảnh trong cuốn sách chiếm khoảng 80% phù hợp với cuốn sách, phù hợp với lứa tuổi của HS lớp 1.

5

Các thành tựu khoa học mới liên quan đến chương trình môn học, hoạt động giáo dục được cập nhật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với mục tiêu của chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Các hình ảnh về các công trình xây dựng,nhà máy, các danh lam, khu di tích được cập nhật: trang 59, 67, 94, 95, 97, 99

Các thành tựu khoa học mới liên quan đến chương trình môn học, hoạt động giáo dục ít được cập nhật.

Các thành tựu khoa học mới liên quan đến chương trình môn học, hoạt động giáo dục ít được cập nhật.

Hoạt động trải nghiệm HS được học thông qua làm. Phát triển năng lực, phát triển bản thân thông qua trải nghiệm thực tế,phù hợp với xu thế giáo dục phát triển hiện nay.

6

Những nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.

Những nội dung giáo dục quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.

Sách trải nghiệm bao gồm 9 chủ đề:mỗi chủ đề bao gồm các loại hình hoạt động nhằm giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.

Nội dung 35 chủ đề trải nghiệm. Mỗi chủ đề có 3 mục lớn: Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động theo chủ đề; Sinh hoạt lớp. Với mỗi chủ đề, mỗi tuần HS sẽ được tham gia đủ 3 tiết trải nghiệm với 3 loại hình.

Những nội dung giáo dục về quyền con người, quyền trẻ em, được thể hiện hợp lý.

HS tự phát hiện và tự bộc lộ tài năng của mình, thể hiện năng khiếu của mình trước các bạn trong lớp, trong nhóm. Thông qua việc bộc lộ các em thêm tự tin về chính bản thân mình. Đó chính là cơ sở, là nền tảng để các em phát huy trong tương lai.

7

Các bài học trong bộ sách tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm; tạo cơ hội và khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh.

Các bài học giúp học sinh hứng thú, được trải nghiệm, vận dụng khá tốt. Ngoài ra, cuối mỗi bài các em được tự đánh giá về bết quả mình đạt được.

Sách được thiết kế giúp GV thực hiện chương trình theo mô hình lớp học đảo ngược từ góc độ của hoạt động giáo dục, thể hiện ở chỗ: Sách giúp các em cách tự học, tự rèn luyện trước khi đến lớp dưới sự hướng dẫn của GV trước đó; Vở thực hành giúp HS tương tác với sách một cách lí thú và hiệu quả; Sách GV hỗ trợ GV tổ chức hoạt động theo tiếp cận phát triển năng lực sau khi HS đã được chuẩn bị.

Các bài học thể hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân, biết được những hành động an toàn, không an toàn phù hợp với lứa tuổi lớp 1.

Các bài học trong sách tạo điều kiện cho GV vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học, gây hứng thú tò mò cho HS.

HS được học thông qua làm. Phát triển năng lực, phát triển bản thân thông qua trải nghiệm thực tế.

VD: Tuần 7-Trang 21, 22: Rèn nền nếp sinh hoạt.

Tự chăm sóc bản thân: Thực hành để đánh răng, để rửa mặt, để đi giày dép, để mặc quần áo… đó là những cơ hội rất tốt để HS rèn luyện, hình thành các kỹ năng và phát triển năng lực tự phục vụ.

8

Các bài học trong bộ sách thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục, làm cơ sở cho việc đánh giá chính xác kết quả giáo dục.

Các bài học trong bộ sách thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh.

Sách Thiết kế các nhiệm vụ vừa sức, phù hợp với năng lực và đặc điểm tâm sinh lí HS lớp 1; Các bài tập thiết kế mở, linh hoạt phù hợp với điều kiện gia đình, địa phương, cơ sở giáo dục; Mọi HS tự chủ trong rèn luyện và được khích lệ sáng tạo theo cách của mình.

Các bài học trong Hoạt động trải nghiệm thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh lớp 1

Nội dung hoạt động theo chủ đề thể hiện trọng tâm quy định trong chương trình hoạt động trải nghiệm.

VD:Chủ đề thầy cô của em Tuần 9-Trang 26,27: HS trực tiếp làm những tấm thiệp, viết những lời hay, ý đẹp và gửi tới để chúc mừng các thầy cô nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

9

Cấu trúc bộ sách có đủ các thành phần cơ bản sau: phần, chương hoặc chủ đề; bài học; giải thích thuật ngữ; mục lục.

Cấu trúc bộ sách có các thành phần: tên bài học; giải thích thuật ngữ; mục lục.

Đề xuất: Nên sắp xếp các bài học có trình tự hơn (có thể xếp theo chủ điểm).

Hoạt động trải nghiệm 1 theo định hướng hình thành từng hành vi đạo đức góp phần phát triển năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.

Cấu trúc sách có đủ các thành phần cơ bản về các chủ đề; bài học; giải thích thuật ngữ; mục lục rõ ràng

Sách được cấu trúc thành 9 chủ đề được chọn lọc từ 9 hoạt động giáo dục chủ yếu, phổ biến ở cấp Tiểu học trong chương trình hiện hành.

10

Cấu trúc bài học trong bộ sách bao gồm các thành phần cơ bản sau: mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.

Cấu trúc bài học trong bộ sách bao gồm các thành phần cơ bản sau: khám phá – kết nối, thực hành, vận dụng, đánh giá.

Ngoài ra, các phần còn được thể hiện khá rõ ràng.

Hoạt động trải nghiệm với thời lượng 105 tiết, được thực hiện trong 3 loại hình bắt buộc: Sinh hoạt dưới cờ (1t/tuần); Sinh hoạt lớp (1t/tuần); Hoạt động giáo dục theo chủ đề (1tiết/tuần). Hoạt động giáo dục theo chủ đề được tổ chức định kỳ 1-2 lần/học kỳ và hoạt động câu lạc bộ được sử dụng thời gian buổi 2/ngày và ngoài giờ lên lớp.

Nội dung mỗi bài trong SGK được thể hiện dưới dạng một hệ thống các hoạt động học theo đặc trưng môn học, cấp học.

Các chủ đề được lựa chọn, sắp xếp theo trình tự phù hợp với từng thời điểm trong một năm học của HS.

Mỗi chủ đề được thực hiện trong 1 tháng (4 tuần). Cũng chính vì thế các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề, trong 1 tháng được cấu trúc một cách logic với nhau.

11

Ngôn ngữ sử dụng trong bộ sách là tiếng Việt, bảo đảm các quy định về chính tả và ngữ pháp, các chữ viết tắt, các ký hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Ngôn ngữ sử dụng trong bộ sách là tiếng Việt bảo đảm các quy định về chính tả và ngữ pháp, các chữ viết tắt, các ký hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Đảm bảo ngôn ngữ Tiếng Việt thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.

Ngôn ngữ sử dụng trong Hoạt động trải nghiệm là tiếng Việt bảo đảm các quy định về chính tả và ngữ pháp, thuật ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Ngôn ngữ sử dụng trong sách Hoạt động trải nghiệm là tiếng Việt, phù hợp, dễ hiểu.

Trong mỗi 1 tuần của hoạt động có 3 nội dung trọng tâm: Hoạt động SH dưới cờ; Trải nghiệm theo chủ đề; Sinh hoạt lớp. 3 hoạt động này có mối quan hệ logic chặt chẽ với nhau.

12

Hình thức trình bày bộ sách cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ.

Hình thức trình bày bộ sách khoa cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ.

Hoạt động trải nghiệm trình bày đẹp, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, giữa tuyến cung cấp thông tin và tuyến tổ chức hoạt động của HS.

Hình thức trình bày bộ sách cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ.

Kênh hình và kênh chữ trong mỗi bài học có chức năng dẫn dắt, định hướng để HS thực hiện các hoạt động trải nghiệm.

13

Tranh, ảnh, bảng biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ trong bộ sách rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn.

Tranh, ảnh, bảng biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ trong bộ sách rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn.

Tranh ảnh trong sách luôn chú trọng việc đảm bảo yếu tố cân bằng giới, đảm bảo yếu tố vùng miền, đảm bảo tính thẩm mỹ và tính hiện đại.

Tranh, ảnh trong sách Hoạt động trải nghiệm rõ ràng, có tính thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn.

Nội dung, tranh ảnh có sự kết hợp hài hòa giữa miền Nam và miền Bắc, giữa vùng thành thị và vùng nông thôn.

Mẫu đánh giá sách hoạt động trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button