Mẫu cam kết vay tiền 2021

Trong giai đoạn dịch bệnh, kinh tế khó khăn, vấn đề cho vay tiền được rất nhiều người quan tâm. Cam kết vay tiền là mẫu bản cam kết được lập ra để ghi chép về việc cam kết khi vay tiền. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu cam kết đồng trả nợ
  • Mẫu đơn xin cam kết rút đơn khiếu nại

1. Mẫu cam kết vay tiền là gì?

Mẫu cam kết vay tiền là mẫu được lập ra để thỏa thuận giữa hai bên về số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay, tài sản đảm bảo nếu có và cam kết trả nợ đúng hạn. Đây chính là căn cứ quan trọng nếu một trong hai bên phá vỡ cam kết, xảy ra kiện tụng liên quan đến vay mượn và thế chấp tài sản.

Một số lưu ý khi làm cam kết vay tiền là:

  • Cần xác định khả năng trả nợ theo cam kết.
  • Không cần công chứng giấy vay nhưng phải đầy đủ thông tin và đảm bảo tính pháp lý.
  • Giấy vay tiền ghi vô thời hạn có nghĩa là bên cho vay có thể đòi bất kỳ lúc nào.

2. Bản cam kết vay tiền

Mẫu cam kết vay tiền 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., …….., chúng tôi gồm có:

Tôi là …….., sinh năm: ………, CMND số: …….do Công an ……. cấp ngày ………và vợ là bà ……, sinh năm: ……….., CMND số: ………… do Công an ….. cấp ngày …………….., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ……..

Vợ/chồng tôi có vay của: Ông/bà ………, sinh năm: ………, CMND số: ……..do Công an ….. cấp ngày ……………… và vợ là bà ………….., sinh năm: ……….., CMND số: ……. do Công an ………….. cấp ngày ………, cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ………….. số tiền sau:

– Số tiền cho vay: …….. đồng (………. đồng) tiền Việt Nam;

– Thời hạn vay: ….. (………) tháng kể từ ngày ký và nhận tiền theo Giấy này;

– Mục đích sử dụng tiền vay: …

– Lãi suất là:….. %/tháng (……phần trăm một tháng);

Chúng tôi xin vay và hứa là chậm nhất đến ngày……../………../…….. chúng tôi sẽ trả đầy đủ tiền gốc, tiền lãi cho ông/bà ………theo đúng Giấy vay tiền này, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ông/bà ………..và trước pháp luật về việc vay tiền này.

Để bảo đảm cho việc trả nợ, chúng tôi tự nguyện cầm cố/thế chấp tài sản là:……………cho ông bà, nếu chúng tôi vi phạm nghĩa vụ đã cam kết thì ông/bà có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố, thế chấp này.

Chúng tôi đã nhận đủ số tiền vay là …..từ ông/bà………..và coi đây là giấy biên nhận đã nhận đủ tiền vay.

Chúng tôi cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ việc vay tiền nay theo đúng quy định của pháp luật về vay tiền và theo thỏa thuận tại Văn bản này.

Chúng tôi tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Người vay

(Tự viết giấy và ký tên, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu cam kết vay tiền 2021 để các bạn tham khảo nhằm tiến hành thủ tục vay tiền sao cho đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *