Mẫu thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình 2021

Mẫu thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình là văn bản được cá nhân sử dụng để thông báo cho chủ thể có thẩm quyền về việc sửa chữa nhà ở hay công trình. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình là gì?

Nhà ở hay công trình xây dựng trải qua nhiều năm sẽ có dấu hiệu xuống cấp, hỏng hóc hoặc do thiên tai: động đất, lũ lụt… nên nhu cầu sửa chữa, cải tạo nhà ở, công trình của các hộ gia đình là rất cần thiết.

Mẫu thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình được lập ra để gửi lên các cơ quan có thẩm quyền nhằm thông báo cho họ biết về thời điểm khởi công xây dựng để sửa chữa căn nhà, công trình và các nội dung liên quan.

2. Mẫu thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình

ẫu thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

………., ngày…. tháng…. năm…….(1)

ĐƠN THÔNG BÁO SỬA CHỮA NHÀ Ở

(V/v: Sửa chữa nhà ở tại……………(2))

Kính gửi: …………………..(3)

– Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

– Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng;

– Căn cứ ……………………………..(4)

Tên tôi là:……………………………(5)

CMND/CCCD số:……………………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp:……………(6)

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….(7)

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….(8)

Điện thoại liên hệ: ……………………………(9)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là chủ sở hữu ngôi nhà tại địa chỉ…………………………….. (10) được cấp Giấy chứng nhận số…………………(11) ngày…./…../……..(12))

Với lý do sau:

……………………………………………

……………………………………………(13)

Tôi làm đơn này để thông báo cho Quý cơ quan biết về thời điểm khởi công xây dựng để sửa chữa căn nhà trên của tôi. Cụ thể:

……………………………………………

……………………………………………(14)

Bên cạnh đó tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, văn bản chứng minh cho những thông tin mà tôi đã nêu trên:

1. 01 bản sao y hồ sơ thiết kế xây dựng;

2.……………………………………..(15)

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Cách điền mẫu thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình

Thông báo sửa chữa nhà ở, công trình xây dựng là văn bản được cá nhân sử dụng để thông báo cho chủ thể có thẩm quyền về việc sửa chữa nhà, công trình xây dựng hoặc thời điểm khởi công tiến hành sửa chữa nhà theo quy định của pháp luật khi việc sửa chữa nhà, công trình không thuộc trường hợp phải xin Giấy phép sửa chữa công trình.

Mẫu Thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình có thể được điền như sau:

(1) Ngày, tháng, năm làm thông báo

(2) Địa chỉ nhà ở chuẩn bị sửa chữa. Ghi chính xác thông tin

(3) Cá nhân/đơn vị có thẩm quyền

(4) Căn cứ nhu cầu của gia đình/Căn cứ thực trạng

(5) (6) (7) (8) (9) Thông tin cá nhân của chủ nhà (người làm Thông báo)

(10) Địa chỉ chính xác của nhà ở, công trình xây dựng sửa chữa

(11) (12) Thông tin trên Sổ đỏ

(13) Đưa ra lý do dẫn đên việc chủ nhà muốn sửa chữa nhà ở, công trình xây dựng

Ví dụ: Nhà xuống cấp dẫn đến mất an toàn khi sử dụng, do có nhu cầu nâng cấp nhà ở…

Do gia đình có thêm thành viên nên cần sửa chữa để tăng diện tích sử dụng…

(14) Đưa ra các thông tin cụ thể về việc khởi công xây dựng theo kế hoạch

Ví dụ: Khởi công xây dựng vào ngày 01/01/2020, dự kiến hoàn thành trong vòng 02 tháng

(15) Tài liệu, văn bản chủ nhà gửi kèm Thông báo cho cơ quan nhận Thông báo.

Hiện nay, theo khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, khi sửa chữa, cải tạo nhà ở thì có 02 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm:

– Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

– Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

3. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 tại Thông tư 15/2016/TT-BXD

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

– Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Quy trình cấp giấy phép xây dựng

Bước 1: Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

Bước 3: Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

– Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

Bước 4: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

Bước 5: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

Thời gian giải quyết:

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì Ủy ban nhân dân quận, huyện phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Trên đây là Mẫu thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình 2021 cùng hướng dẫn điền mẫu chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu biên bản yêu cầu sửa chữa
  • Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất
  • Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *