Tài Liệu

Nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn này, tuyệt đối không triển khai VNEN

Tài liệu
Tài liệu Văn hóa và Giải trí

Nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn này, tuyệt đối không triển khai VNEN

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới.

Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN

Công văn 3459/BGDĐT-GDTrH rà soát, đảm bảo điều kiện thực hiện mô hình trường học mới

Theo đó, thực hiện yêu cầu tại Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm 2016-2017, nhiều địa phương, nhà trường đã tổ chức tốt phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm (mô hình trường học mới).

Các trường chuẩn bị đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt là năng lực của cán bộ quản lí và giáo viên, đã thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học mới một cách linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, một số trường còn nhận thức chưa đúng về mô hình trường học mới (coi mô hình trường học mới là chương trình giáo dục mới); chưa chuẩn bị đầy đủ về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí, tài liệu dạy học, điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học nên triển khai thực hiện máy móc, rập khuôn; tổ chức hoạt động học của học sinh một cách hình thức, chưa hiệu quả; một bộ phận học sinh không đạt được kết quả học tập mong muốn; chưa tạo được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, gây bức xúc trong xã hội.

Để thực hiện phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm theo mô hình trường học đạt chất lượng và hiệu quả.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học, trung học cơ sở rà soát, đánh giá tình hình triển khai mô hình trường học mới tại địa phương.

Việc rà soát, đánh giá cần căn cứ vào điều kiện tối thiểu để triển khai mô hình trường học mới. Cụ thể như sau:

Về giáo viên và cán bộ quản lý:

Giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp theo quy định đối với từng cấp học, có kỹ năng thiết kế bài học và tổ chức hoạt động học của học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, lựa chọn và sử dụng thiết bị dạy học và học liệu phù hợp để tổ chức hoạt động học của học sinh đạt hiệu quả thiết thực, đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Cán bộ quản lý hiểu rõ, nắm chắc phương thức dạy học theo mô hình trường học mới; có cán bộ quản lý chuyên trách chỉ đạo, theo dõi, giám sát, chịu trách nhiệm về kết quả triển khai phương thức dạy học mới. Cán bộ quản lý và giáo viên đã được tập huấn (trực tiếp hay qua mạng) về phương thức dạy học theo mô hình trường học mới đạt yêu cầu trở lên (có hướng dẫn riêng). Phối hợp chặt chẽ với gia đình, cộng đồng trên cơ sở tự nguyện và đồng thuận của học sinh, cha mẹ học sinh.

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

Đảm bảo sĩ số lớp học theo quy định tại Điều lệ nhà trường đối với từng cấp học: cấp tiểu học không quá 35 học sinh/lớp; cấp trung học cơ sở không quá 45 học sinh/lớp. Phòng học đảm bảo diện tích theo tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 8793:2011 đối với cấp Tiểu học; TCVN 8794:2011 đối với cấp trung học cơ sở; có đủ bàn ghế đúng quy cách, thuận tiện cho việc tổ chức hoạt động học theo phương thức dạy học mới. Có đủ các phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định. Sách và tài liệu hướng dẫn dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện phương thức dạy học mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, cho phép sử dụng…

Đồng thời trong công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường xây dựng kế hoạch triển mô hình trường học mới tại địa phương từ năm học 2017-2018.

Nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn này tuyệt đối không triển khai VNEN
mô hình trường học mới vnen
tiêu chuẩn triển khai mô hình trường học vnen

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button