Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 25 năm BHXH nhận lương hưu bao nhiêu?


Quy định mới về lương hưu

Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 25 năm BHXH nhận lương hưu bao nhiêu? Nhiều người lao động rất quan tâm vấn đề này khi quyết định nghỉ hưu vào năm tới. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ quy định mới về lương hưu.

  • Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 30 năm BHXH thì nhận lương bao nhiêu?
  • Cách tra cứu năm nghỉ hưu của NLĐ dựa vào năm sinh từ 2021
  • Đối tượng nào nghỉ hưu năm 2022 được hưởng lương hưu tối đa?

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.

Theo đó, tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Như vậy, lương hưu của lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022 được tính như sau:

– Đóng đủ 20 năm BHXH vào năm 2022 thì được 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

– Từ năm thứ 21 trở đi, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

Tức là lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022, đóng đủ 25 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 55% tiền lương tháng đóng BHXH.

Lương hưu của lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022 được tính như sau:

– Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2021, đóng đủ 25 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 65% tiền lương tháng đóng BHXH.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 25 năm BHXH nhận lương hưu bao nhiêu? Như các bạn cũng biết, việc đóng BHXH là để tạo tiền đề sau này nghỉ hưu sẽ được hưởng những quyền lợi nhằm đảm bảo cuộc sống khi đã quá độ tuổi lao động. Lương hưu – chế độ hưu trí luôn là những vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm. Đây cũng là những vấn đề cơ bản cần quan tâm đặc biệt vì từ năm tới 2022, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ có nhiều thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *