Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 30 năm BHXH thì nhận lương bao nhiêu?


Quy định mới về lương hưu

Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 30 năm BHXH nhận lương hưu bao nhiêu? Nhiều người lao động rất quan tâm vấn đề này khi quyết định nghỉ hưu vào năm tới. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ quy định mới về lương hưu.

  • Cách tra cứu năm nghỉ hưu của NLĐ dựa vào năm sinh từ 2021
  • Đối tượng nào nghỉ hưu năm 2022 được hưởng lương hưu tối đa?
  • Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 25 năm BHXH nhận lương hưu bao nhiêu?

Lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022, đóng đủ 30 năm BHXH có thể hưởng lương tối đa. 

Điều 56 của Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 cho biết, từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Lương hưu của lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022 được tính như sau:

– Đóng đủ 20 năm BHXH vào năm 2022 thì được 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

– Từ năm thứ 21 trở đi, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022, đóng đủ 30 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 65% tiền lương tháng đóng BHXH.

Lương hưu của lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022 được tính như sau:

– Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022, đóng đủ 30 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH, đây là tỷ lệ tối đa.

Nếu người lao động tham gia BHXH bắt buộc, về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 30 năm BHXH nhận lương hưu bao nhiêu? Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Còn nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 30 năm BHXH nhận lương hưu đã được nêu chi tiết như bài viết. Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn đọc có thể tự tính toán mức lương hưu của mình trong năm tới thật chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *