Cuộc Sống

Nữ đi nghĩa vụ quân sự có được học lên sĩ quan 2022?

Nữ đi nghĩa vụ quân sự có được học lên sĩ quan 2022? Hình ảnh nghĩa vụ quân sự thường gắn liền với nam giới. Tuy nhiên hiện nay share-data.top nhận được khá nhiều câu hỏi liệu nữ có được đi nghĩa vụ không? Và nữ đi nghĩa vụ quân sự có được học lên sĩ quan? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo.

Hiện nay, công dân nữ có thể được tuyển chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

1. Điều kiện để nữ giới tham gia nghĩa vụ quân sự

Hiện nay, công dân nữ có thể được tuyển chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu quân đội có chỉ tiêu tuyển và công dân nữ đó đáp ứng được yêu cầu. Riêng trường hợp tham gia phục vụ trong ngạch dự bị phải có ngành, nghề chuyên môn phù hợp. Trên thực tế chỉ khi quân đội có nhu cầu mới có đợt tuyển quân nhân nữ đi nghĩa vụ.

Nhưng trước tiên, để được tuyển chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân nữ phải đáp ứng được những tiêu chuẩn giống như tiêu chuẩn nhập ngũ của công dân nam dưới đây:

Về tuổi đời: Trong độ tuổi gọi nhập ngũ theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Về chính trị:

– Đáp ứng những tiêu chuẩn chính trị về tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BCA.

– Trường hợp tuyển chọn vào cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Về sức khỏe:

– Có sức khỏe loại 1, 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

– Trường hợp được tuyển chọn vào cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Nghiện ma túy; nhiễm HIV, AIDS thì không được tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Yêu cầu về sức khỏe của nữ đi nghĩa vụ sẽ cao hơn nam, bao gồm:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button