Tài Liệu

Phân biệt cán bộ – công chức – viên chức

Tài liệu
Hỏi – Đáp thắc mắc

Phân biệt cán bộ – công chức – viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức là những thuật ngữ cơ bản của chế độ công vụ, công chức, thường xuyên xuất hiện trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Theo các cách tiếp cận khác nhau, người ta đã đưa ra các giải thích khác nhau về các thuật ngữ này. Công chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; còn viên chức làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tục thi tuyển dụng công chức

Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn Kiến thức chung 2014

Nhận thức về các khái niệm “cán bộ”, “công chức”, “viên chức” đối với nhiều người còn khá là mơ hồ, vậy bạn hiểu thế nào là công chức, viên chức hay cán bộ? Trong bài viết này TimDapAnxin được giải đáp ngắn gọn và dễ hiểu để các bạn có thể phân biệt các chức danh này một cách dễ hiểu nhất.

Cách phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

1. Thế nào là cán bộ

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

(Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều 4, khoản 1)

2. Thế nào là công chức

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

(Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều 4, khoản 1)

3. Thế nào là viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

(Luật viên chức năm 2010, điều 2)

Công chức và viên chức khác nhau thế nào?

Để thấy rõ sự khác biệt giữa công chức và viên chức, mời các bạn tham khảo qua hình ảnh infographics như sau:

Công chức và viên chức là hai bộ phận có đặc thù khác nhau về tuyển dụng, lương và các chế độ liên quan tiền lương. Tuy nhiên giữa hai thành phần này đều luôn có sự chuyển đổi giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Công chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; còn viên chức làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập.

Công chức và viên chức khác nhau thế nào?

Khác nhau giữa công chức, viên chức và người lao động

Như đã trình bày ở trên. Trong các quan hệ về lao động thì các khái niệm công chức, viên chức và người lao động là có sự đan xen với nhau như việc công chức, viên chức cũng được xem là người lao động. Tuy nhiên, xét về bản chất nghề nghiệp của từng khái niệm thì giữa chúng có sự khác nhau, sau đây Tìm Đáp Án sẽ lập bảng so sánh để dễ phân biệt giữa các khái niệm công chức, viên chức và người lao động; các bạn tham khảo thêm nhé.

Công chức

Viên chức

Người lao động

Khái niệm

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động

Văn bản điều chỉnh

– Luật Cán bộ, công chức 2008

– Nghị định 24/2010/NĐ-CP

– Luật Viên chức 2010

– Nghị định 29/2012/NĐ-CP

Bộ luật Lao động 2012

Hình thức tuyển dụng

– Thi tuyển

– Xét tuyển

– Thi tuyển

– Xét tuyển

Thỏa thuận giữa các bên

Căn cứ tuyển dụng

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động

Tính chất công việc

Hoạt động công vụ và quản lý nhà nước

Hoạt động nghề nghiệp, chuyên môn

Hoạt động theo yêu cầu của người sử dụng lao động

Nguồn lương

– Ngân sách nhà nước

– Đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập

Người sử dụng lao động

Trường hợp ví dụ

Thẩm phán tòa án

Giảng viên các trường Đại học thuộc khối ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản

Phân biệt cán bộ công chức viên chức
Phân biệt cán bộ và công chức
Cách phân biệt cán bộ công chức viên chức

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button