Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 20

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 20 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 20 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được website biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 20

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2mathop to limits^{ times 3} .... là:

A. 6 B. 8 C. 12 D. 15

Câu 2: Thừa số thứ nhất là số liền trước số 4, thừa số thứ hai là số lớn nhất có một chữ số. Tích của hai số là:

A. 24 B. 36 C. 18 D. 27

Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 4 x 7 – 18 …. 10 là:

A. + B. > C. < D. =

Câu 4: Phép tính nào dưới đây sai?

A. 3 x 4 = 12 B. 4 x 5 = 20 C. 2 x 6 = 13 D. 5 x 5 = 25

Câu 5:Một tuần lễ bạn Hoa đi học 5 ngày. Vậy 4 tuần tuần lễ bạn đi học:

A. 10 ngày B. 12 ngày C. 18 ngày D. 20 ngày

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính (theo mẫu):

Mẫu: 2 x 2 + 5 x 4 = 4 + 20 = 24

5 x 5 + 4 x 2  2 x 3 + 3 x 3 
5 x 7 – 4 x 3 + 2 x 4  4 x 6 + 2 x 7 – 3 x 8 

Bài 2: Tìm X, biết:

X + 13 = 5 x 6 X – 12 = 4 x 3 
X – 14 = 2 x 5  X + 9 = 5 x 7

Bài 3: Nhà Lan có 8 hộp bánh, mỗi hộp gồm 5 gói bánh. Mẹ Lan mua thêm 10 gói bánh nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu gói bánh?

Bài 4: Một lớp học gồm có hai tủ sách. Tủ sách thứ nhất gồm có 8 ngăn, mỗi ngăn có 4 quyển sách. Tủ sách thứ hai gồm có 7 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển sách. Tính số quyển sách lớp học có.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 20

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A D D C D

II. Phần tự luận

Bài 1:

5 x 5 + 4 x 2 = 25 + 8 = 33

2 x 3 + 3 x 3 = 6 + 9 = 15

5 x 7 – 4 x 3 + 2 x 4 = 35 – 12 + 8 = 23 + 8 = 31

4 x 6 + 2 x 7 – 3 x 8 = 24 + 14 – 24

Bài 2:

X + 13 = 5 x 6

X + 13 = 30

X = 30 – 13

X = 17

X – 12 = 4 x 3

X – 12 = 12

X = 12 + 12

X = 24

X – 14 = 2 x 5

X – 14 = 10

X = 10 + 14

X = 24

X + 9 = 5 x 7

X + 9 = 35

X = 35 – 9

X = 26

Bài 3:

Số gói bánh trong 8 hộp bánh là:

5 x 8 = 40 (gói bánh)

Số gói bánh nhà Lan có là:

40 + 10 = 50 (gói bánh)

Đáp số: 50 gói bánh

Bài 4:

Tủ sách thứ nhất có số quyển sách là:

4 x 8 = 32 (quyển sách)

Tủ sách thứ hai có số quyển sách là:

5 x 7 = 35 (quyển sách)

Số quyển sách lớp học có là:

32 + 35 = 67 (quyển sách)

Đáp số: 67 quyển sách

——————–

Trên đây, website đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,… do website sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button