Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 21

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 21 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 21 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được website biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 21

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Thừa số thứ nhất là số liền sau số 3, thừa số thứ hai là số chẵn lớn nhất có một chữ số. Tích của hai số là:

A. 21 B. 24 C. 27 D. 30

Câu 2: Đường gấp khúc dưới đây gồm số đoạn thẳng là:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 21

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 3: Một đường gấp khúc gồm bốn đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 13cm, 24cm, 8cm và 1dm. Độ dài của đường gấp khúc này là:

A. 55cm B. 46cm C. 40cm D. 50cm

Câu 4: Phép tính nào dưới đây đúng?

A. 5 x 7 = 35 B. 2 x 6 = 13 C. 4 x 7 = 24 D. 3 x 8 = 11

Câu 5: Mẹ mua 6 hộp bánh, mỗi hộp bánh có 5 chiếc bánh. Số chiếc bánh là:

A. 20 chiếc B. 25 chiếc C. 30 chiếc D. 35 chiếc

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính (theo mẫu):

2 x 2 + 5 x 4 = 4 + 20 = 24

2 x 7 + 4 x 5 5 x 8 – 4 x 9
2 x 3 + 2 x 4 + 2 x 5 5 x 7 – 4 x 2 – 3 x 6

Bài 2: Tìm X, biết:

X + 5 = 4 x 5 X – 17 = 3 x 6
X + 17 = 2 x 9 X – 72 = 2 x 5

Bài 3: Độ dài đường gấp khúc ABCD là 8dm. Độ dài của đoạn thẳng BC và DC lần lượt là 23cm và 14cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 4: Cho đường gấp khúc ABCD, biết độ dài đoạn thẳng BC là 10cm, độ dài đường gấp khúc ABC là 47cm, độ dài đường gấp khúc BCD là 28cm. Hỏi độ dài đường gấp khúc ABCD là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 21

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 21

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B B A A C

II. Phần tự luận

Bài 1:

2 x 7 + 4 x 5 = 14 + 20 = 34

5 x 8 – 4 x 9 = 40 – 36 = 4

2 x 3 + 2 x 4 + 2 x 5 = 6 + 8 + 10 = 24

5 x 7 – 4 x 2 – 3 x 6 = 35 – 8 – 18 = 9

Bài 2:

X + 5 = 4 x 5

X + 5 = 20

X = 20 – 5

X = 15

X – 17 = 3 x 6

X – 17 = 18

X = 18 + 15

X = 35

X + 17 = 2 x 9

X + 17 = 18

X = 18 – 17

X = 1

X – 72 = 2 x 5

X – 72 = 10

X = 10 + 72

X = 82

Bài 3:

Đổi 8dm = 80cm

Đoạn thẳng AB dài số xăng-ti-mét là:

80 – 23 – 14 = 43 (cm)

Đáp số: 43cm

Bài 4:

Độ dài đoạn thẳng AB là:

47 – 10 = 37 (cm)

Độ dài đoạn thẳng CD là:

28 – 10 = 18 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

37 + 18 + 10 = 65 (cm)

Đáp số: 65cm

——————–

Trên đây, website đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,… do website sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button