Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 25

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 25 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 25 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được website biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 25

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phép tính nào dưới đây có giá trị bằng phép chia 25 : 5?

A. 21 : 3 B. 2 x 2 C. 10 : 2 D. 12 : 4

Câu 2: Giá trị của biểu thức 5 x 6 – 12 : 4 là:

A. 25 B. 26 C. 27 D. 28

Câu 3: Phép tính nào dưới đây không đúng?

A. 12 : 2 B. 40 : 5 C. 15 : 3 D. 27 : 4

Câu 4: Một lớp học sinh có 35 bạn học sinh, trong đó 1/5 số bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi, còn lại đạt danh hiệu học sinh khá. Số học sinh đạt danh hiệu học sinh khá là:

A. 7 học sinh B. 25 học sinh C. 28 học sinh D. 30 học sinh

Câu 5: Khi lấy số liền trước của 16 chia cho số liền sau của 4 được kết quả là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 12 + 14 + 16 + 18 b) 90 – 5 x 7 + 16
c) 15 + 3 x 9 – 4 x 4 d) 1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 + 5 x 6

Bài 2: Tìm X biết:

a) X – 4 x 5 = 5 x 6 b) 82 – X = 2 x 9

Bài 3: Cô giáo có 60 quyển vở. Cô giáo tặng cho bạn Hoa 15 quyển vở. Số vở còn lại cô chia đều cho 5 bạn Lan, Ngọc, Hà, Minh, Dũng. Hỏi 5 bạn mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài 4: Chia hình hình tròn dưới đây thành năm phần bằng nhau:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 25

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 25

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C C D C A

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 12 + 14 + 16 + 18 = 12 + 18 + 14 + 16 = 30 + 30 = 60

b) 90 – 5 x 7 + 16 = 90 – 35 + 16 = 55 + 16 = 71

c) 15 + 3 x 9 – 4 x 4 = 15 + 27 – 16 = 42 – 16 = 26

d) 1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 + 5 x 6 = 2 + 6 + 12 + 20 + 30 = 70

Bài 2:

a) X – 4 x 5 = 5 x 6

X – 20 = 30

X = 30 + 20

X = 50

b) 82 – X = 2 x 9

82 – X = 18

X = 82 – 18

X = 64

Bài 3:

Số vở cô giáo còn lại sau khi chia cho bạn Hoa là:

60 – 15 = 45 (quyển vở)

5 bạn học sinh mỗi bạn nhận được số quyển vở là:

45 : 5 = 9 (quyển vở)

Đáp số: 9 quyển vở

Bài 5:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 25

——————–

Trên đây, website đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,… do website sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button