Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 14

Phiếu bài tập tuần 14 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 14 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 15 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 14

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write the correct word

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 14

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 14

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 14

1. ________________

2. ________________

3. ________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 14

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 14

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 14

4. ________________

5. ________________

6. ________________

Exercise 2: Divide these words into three columns

Music room

Blue

Board

Chalk

Classroom

White

Pencil

Art room

Yellow

School facility

gym

School object

desk

Colour

orange

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Exercise 3: Write one word in each blank

1. This ________ my school bag

2. Those _______ my rulers

3. What ______ is your book? Pink

Exercise 4: Match

1. Is that your notebook?

A. No, it isn’t

2. What’s that?

B. Yes, they are

3. What color is it?

C. They are white and red

4. What color are they?

D. It’s my pen

5. Are these your pencil sharpeners?

E. It is brown

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. are/ Those/ notebooks./ my/

_______________________________________________

2. colour/ What/ room?/ is/ your/

_______________________________________________

3. rulers/ very/ are/ My/ nice./

_______________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 14

Exercise 1: Look at the picture and write the correct word

1. Pencil case

2. Desk

3. Ruler

4. Rubber

5. Notebook

6. Pencil sharpener

Exercise 2: Divide these words into three columns

School facility

gym

School object

desk

Colour

orange

Music room

Classroom

Art room

Chalk

Pencil

Board

Blue

White

Yellow

Exercise 3: Write one word in each blank

1.This ____is____ my school bag

2.Those ___are____ my rulers

3.What __color____ is your book? Pink

Exercise 4: Match

1. A

2. D

3. E

4. C

5. B

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Those are my notebooks

2. What colour is your room?

3. My rulers are very nice

Trên đây website.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 14. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 nâng cao: This is my pen, …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button