Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 15

Phiếu bài tập tuần 15 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 15 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 15

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 15

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 15

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 15

1. _________________

2. _________________

3. _________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 15

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 15

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 15

4. _________________

5. _________________

6. _________________

Exercise 2: Read and write

1. Do you like badminton? Yes, I __________.

2. Does Linda like football? No, she _________.

3. Do Henry and Tom like table tennis? Yes, they _________.

4. Do your friends like hide-and-seek? No, they _________.

Exercise 3: Read and write

large

like

are

likes

skating

Hi. My name is Huong. This is a picture of our gym. It is (1) _________ and bright. Those (2) ________ our classmates. We play different sports in the gym. Trung and Minh like basketball. Hoa and Lan (3) ________ table tennis. Thanh (4) ________ skipping. I do not like skipping. I like (5) _________. My classmates and I are happy at break time in the gym.

Exercise 4: Read the text again and write the answers

1. Is the gym big and bright?

__________________________________________________

2. What do Trung and Minh like?

__________________________________________________

3. What do Hoa and Lan like?

__________________________________________________

4. What does Thanh like?

__________________________________________________

5. Does Huong like skipping?

__________________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to make meaningful sentences

1. chess/ and Linda/ Mai/ well./ play/ very/

__________________________________________________

2. you/ Do/ skating/ like/ ?

__________________________________________________

3. cat/ Let’s/ mouse/ game/ now./ play/ and/

__________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 15

Exercise 1: Look at the picture and write

1. Hide-and-seek

2. Blind man’s bluff

3. Badminton

4. Football

5. Skipping

6. Chess

Exercise 2: Read and write

1.Do you like badminton? Yes, I _____do_____.

2.Does Linda like football? No, she ___doesn’t______.

3.Do Henry and Tom like table tennis? Yes, they ____do_____.

4.Do your friends like hide-and-seek? No, they ____don’t_____.

Exercise 3: Read and write

Hi. My name is Huong. This is a picture of our gym. It is (1) ____large_____ and bright. Those (2) ____are____ our classmates. We play different sports in the gym. Trung and Minh like basketball. Hoa and Lan (3) ___like_____ table tennis. Thanh (4) ____likes____ skipping. I do not like skipping. I like (5) ___skating______. My classmates and I are happy at break time in the gym.

Exercise 4: Read the text again and write the answers

1. Yes, it is

2. They like basketball

3. They like play table tennis

4. She likes skipping

5. No, she doesn’t

Exercise 5: Reorder these words to make meaningful sentences

1. Mai and Linda play chess very well

2. Do you like skating?

3. Let’s play cat and mouse game now.

Trên đây website.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 15. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?, …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button