Giáo Dục

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 15/04

Phiếu bài tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh ngày 15/04

Bài tập ôn tập môn tiếng Anh lớp 4 ngày 15/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn tiếng Anh 4 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm 2019 – 2020 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án bao gồm nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Write: “on; in; at”, to correct the sentences.

1. Alan’s birthday is …………………………… September.

2. I always have lunch ………………………..…. twelve o’clock.

3. Dad never works ……………………..…. Sundays.

4. We sometimes go to the beach ………………….…. July.

5. You never watch TV …………………… Mondays.

Task 2. Write the sentences. Put the adverb in the correct position. Follow the model.

0. We go to the cinema. (sometimes)

We sometimes go to the cinema.

1. She doesn’t go to the swimming pool. (usually)

…………………………………………………………………….

2. Helen and Peter go to the theatre. (never)

…………………………………………………………………….

3. I buy the ticket. (always)

…………………………………………………………………….

4. He goes to the café. (never)

…………………………………………………………………….

Task 3. Write “was/ were” to complete the sentences.

1. I ………………………… at school yesterday.

2. My mum ………………………… ill.

3. My cousins ………………………. in the garden.

4. Peter…………………………… in the kitchen.

5. My dad ………………………… at work.

6. The children ………………………. happy.

Task 4. Complete the sentences using: “a/ an/ some”

1. I’d like ………………….…… biscuits.

2. He’d like ……………………… apple.

3. She’d like ………………………… bread.

4. I’d like …………………………… fries.

5. Would you like …………………… sandwich?

6. Would you like …………………… water?

ĐÁP ÁN

Task 1. Write: “on; in; at”, to correct the sentences.

1 – in; 2 – at; 3 – on; 4 – in; 5 – on;

Task 2. Write the sentences. Put the adverb in the correct position. Follow the model.

1 – She doesn’t usually go to the swimming pool.

2 – Helen and Peter never go to the theatre.

3 – I always buy the ticket.

4 – never He goes to the café.

Task 3. Write “was/ were” to complete the sentences.

1 – was; 2 – was; 3 – were;

4 – was; 5 – was; 6 – were;

Task 4. Complete the sentences using: “a/ an/ some”

1. I’d like ……………some…….…… biscuits.

2. He’d like …………an…………… apple.

3. She’d like ……………some…………… bread.

4. I’d like …………………some………… fries.

5. Would you like …………a………… sandwich?

6. Would you like …………some………… water?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 15-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button