Giáo Dục

Project Unit 12 lớp 6 Robots

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots Project bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 67 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 12 Robots.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– review some vocabulary and grammar they’ve learn in unit 12.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “Robots”.

– Structures: Could for past ability.

Will be able to for future ability

II. Soạn giải Project tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots

1. Draw a robot of your own (or find a photo or a picture of a robot). Vẽ một người máy của riêng em (hoặc tìm một bức hình về một người máy).

2. Think about the questions below and write a description of your robot. Nghĩ về những câu hỏi bên dưới và viết một đoạn miêu tả vể người máy của em.

Hướng dẫn dịch

– Nó tên gì?

– Nó trông như thế nào?

– Nó có thế làm gì bây giờ?

– Trong tương lai nó sẽ có thể làm gì?

Gợi ý 1

My robot’s name is Zobito. It is a Japanese robot. It looks like a 10 year old child. It can do a lot of housework. It can wash the dishes, clean the house and water the garden. Moreover, it can wake me up every morning. I love it very much because it helps me a lot in my life. Maybe in the future it can talk to me and understand me

Hướng dẫn dịch

Tên robot của tôi là Zobito. Nó là một người máy Nhật Bản. Nó trông giống như một đứa trẻ 10 tuổi. Nó có thể làm rất nhiều việc nhà. Nó có thể rửa bát, lau nhà và tưới vườn. Hơn nữa, nó có thể đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng. Tôi rất yêu thích nó vì nó giúp ích cho tôi rất nhiều trong cuộc sống. Có lẽ trong tương lai nó có thể nói chuyện với tôi và hiểu tôi

Gợi ý 2

My own robot is named Shiro. It is small like a cat. It can play music dance to the melody of a song and recognize the name of the song it hoard It also can wake me up every morning. In the future it will be able to broadcast the weather and understand some questions from me.

Dịch:

Người máy của tôi tên là Shiro. Nó nhỏ như một con mèo. Nó có thể chơi nhạc, nhảy theo giai điệu bài hát vì nó có thể nhận ra được tên bài hát mà nó đã nghe. Nó củng có thể đánh thức tôi mỗi sáng. Trong tương lai nó có thể dự bảo thời tiết và có thể hiểu dược vài câu hỏi của tôi.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button