Văn Hóa

Quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là điều không ai mong muốn đối với mỗi cá nhân hoạt động kinh doanh. Vậy nếu chẳng may phải giải thể thì trình tự thủ tục giải thể như thế nào? Bài viết này share-data.top.vn sẽ giải đáp cho bạn hiểu rõ hơn.

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp.

2. Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button