Tài Liệu

Quy trình tổ chức đại hội chi đoàn trường

Tải về

Quy trình tổ chức đại hội chi đoàn trường là mẫu hướng dẫn các bước tổ chức đại hội chi Đoàn đầy đủ nhất. Để tổ chức một kỳ đại hội chi đoàn thành công tốt đẹp, mời các bạn cùng tham khảo quy trình tổ chức đại hội chi đoàn trong bài viết sau đây của share-data.top.vn.

1. Ý nghĩa đại hội chi đoàn

Đại hội chi đoàn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm kỳ (mặt mạnh, hạn chế), đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu Ban chấp hành mới để lãnh đạo chi đoàn giữa 2 kỳ đại hội.

2. Công tác chuẩn bị đại hội chi đoàn

– Lập kế hoạch tổ chức đại hội trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Kế hoạch cần xác định rõ: thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, các nội dung chính trong đại hội và phân công người chuẩn bị.

– Ban chấp hành chi đoàn dự thảo báo cáo hoạt động chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, bản kiểm điểm Ban chấp hành chi đoàn trong việc lãnh đạo chi đoàn thực hiện nghị quyết của chi đoàn.

– Chuẩn bị đề án nhân sự Ban chấp hành mới.

– Xin ý kiến GVCN, Đoàn cấp trên (đối với ĐH chi đoàn GV, xin ý kiến cấp ủy chi bộ) về những vấn đề nêu trên.

– Triệu tập đoàn viên dự đại hội, phân công đoàn viên thực hiện các khâu trong công tác tổ chức đại hội (trang trí, điều khiển chương trình, các hoạt động trước, trong và sau đại hội…) để đại hội chi đoàn thực sự trở thành một sinh hoạt chính trị quan trọng nhất, thể hiện ý thức trách nhiệm của từng đoàn viên. Đại hội, hội nghị chi đoàn chỉ có giá trị tiến hành khi có ít nhất 2/3 số Đoàn viên trong chi đoàn tham dự.

3. Chương trình đại hội chi đoàn

– Chào cờ – Quốc ca – Đoàn ca.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Bầu chủ tọa đại hội, chủ tọa giới thiệu thư ký của đại hội.

– Chủ tọa công bố chương trình đại hội (có biểu quyết thống nhất của đại hội).

– Chủ tọa trình bày báo cáo của Ban chấp hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ qua, chương trình công tác nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm Ban chấp hành.

– Đại hội thảo luận báo cáo, phương hướng, bản kiểm điểm. (thảo luận về báo cáo của chi đoàn và góp ý kiến cho Đoàn trường – Chủ tọa ĐH điều khiển đại biểu thảo luận, tập trung vào cácbiện pháp thực hiện trong phương hướng)

– Đại diện Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến

– Chủ tọa công bố Ban chấp hành cũ hết nhiệm kỳ, đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành mới; Trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến của Ban chấp hành cũ và hướng dẫn đại hội thảo luận và giới thiệu người ứng cử vào Ban chấp hành mới.

– Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử.

– Bầu tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.

– Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, Ban chấp hành mới ra mắt.

– Thông qua nghị quyết của đại hội.

– Bế mạc đại hội.

4. Cách thức tổ chức đại hội chi đoàn

Đại hội chi đoàn là sinh hoạt chính trị quan trọng, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng nguyên tắc điều lệ.

Thời gian: chi đoàn phải lựa chọn thời điểm tổ chức đại hội phù hợp với điều kiện thuận lợi của đa số đoàn viên để đảm bảo đoàn viên của chi đoàn được tham dự đầy đủ.

Địa điểm: Đại hội chi đoàn cần được tổ chức tại hội trường, phòng họp, phòng học … để tạo không khí nghiêm túc.

Khách mời: Đại diện Đoàn cấp trên, GVCN, các đội hình thanh niên của chi đoàn,….

Trang trí buổi lễ:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button