Thông báo 333/TB-VPCP 2019 cuộc họp chuẩn bị Đề án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam

Thông báo 333/TB-VPCP 2019 cuộc họp chuẩn bị Đề án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng taman.edu.vn cập nhật và chia sẻ đến quý độc giả ngay bây giờ nha!

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

—————

Số: 333/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp chuẩn bị Đề án về chủ trương

xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc  Nam

———————-

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp chuẩn bị Đề án về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ngoại giao, Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sau khi nghe tư vấn trình bày, Bộ Giao thông vận tải báo cáo nội dung Đề án về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Do vai trò đặc biệt quan trọng của hành lang giao thông Bắc – Nam bởi địa hình đất nước ta dài và hẹp, nên việc đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam có ý nghĩa quan trọng, kết nối vận tải trên toàn trục, qua các địa phương, các đô thị, các khu kinh tế, các khu công nghiệp, nhằm đáp ứng năng lực vận tải ngày càng gia tăng trên trục Bắc – Nam, giảm áp lực lên các loại hình vận tải đường bộ, hàng không, tạo hành lang phát triển, đặc biệt là phát triển đô thị, phân bổ lại dân cư, góp phần giảm áp lực cho các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạo hạ tầng tốt, giao thông thuận tiện sẽ khắc phục xu hướng tập trung hóa đô thị như ở các nước đang phát triển hiện nay, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Bộ Giao thông vận tải và tư vấn đã tích cực nghiên cứu hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Để bảo vệ và giải trình thuyết phục, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo tư vấn nghiên cứu, chuẩn bị kỹ nội dung Đề án (nội dung chính là Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam), nhất là làm rõ kinh nghiệm quốc tế, vấn đề nội địa hóa, lựa chọn tốc độ chạy tàu, cơ cấu các loại hình vận tải, tác động sau khi xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đến vận tải hành khách của các loại hình giao thông khác, khả năng bố trí vốn đầu tư, lựa chọn giai đoạn đầu tư (từ năm 2021 – năm 2030 hay sau năm 2030)…

Yêu cầu Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tập trung thẩm định, lựa chọn tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thẩm tra, phản biện. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ Giao thông vận tải tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV (tháng 5 năm 2020). Nếu được Quốc hội thông qua sẽ triển khai đầu tư vào các giai đoạn từ năm 2021 – năm 2030 hoặc sau năm 2030. Giai đoạn từ năm 2021 – năm 2030 có thể đề xuất đầu tư xây dựng một hoặc hai đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao, ưu tiên Thành phố Hồ Chí Minh đi sân bay Long Thành và một số đoạn ưu tiên khác tùy thuộc nhu cầu vận tải và nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải chủ động nghiên cứu, lập dự án các tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ và các tuyến đường sắt quan trọng đảm bảo tính kết nối, đáp ứng yêu cầu vận tải hành khách, hàng hóa theo đúng quy hoạch, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư, kêu gọi đầu tư trong tương lai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các PTTgCP;

– Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC, XD, KHCN, TNMT, CT, NG, TP,QP, CA, TTTT, VHTTDL, NN&PTNT;

– Ngân hàng NNVN;

– Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: KTTH, QHQT, KGVX, PL, TH;

– Lưu: VT, CN(3). y11

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục   

Thông báo 333/TB-VPCP 2019 cuộc họp chuẩn bị Đề án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam đã được chúng tôi cập nhật trong bài viết này. Đồng hành cùng taman.edu.vn để cập nhật những bài viết hữu ích hơn nữa nhé! Thân Ái!

Giao Thông
– Tags:
Thông báo 333/TB-VPCP 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *