Hỏi Đáp

Thủ tục sang tên xe máy cũ cùng tỉnh, khác tỉnh mới nhất 2021Thủ tục sang tên xe máy cũ cùng tỉnh, khác tỉnh mới nhất 2021

Khi mua bán xe máy cũ thì việc làm thủ tục sang tên là vô cùng quan trọng và cần thiết để đảm bảo quyền lợi. Hãy tìm hiểu ngay thủ tục sang tên xe máy cũ cùng tỉnh, khác tỉnh mới nhất 2021 theo quy định tại thông tư 58/2020/TT-BCA dưới đây nhé!

 Thủ tục sang tên xe máy trong cùng tỉnh, thành phố

Bước 1: Nộp giấy đăng ký xe

Trong 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe người khác, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe.

Lưu ý: Trường hợp người nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký thực hiện thu hồi đăng ký xe, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sang tên xe

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm:

– Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA);

– Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe (Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe…);

– Giấy tờ lệ phí trước bạ xe.

– Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe (nếu sang tên ngay trong cùng tỉnh sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu xe thì không cần giấy này).

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sang tên xe

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký sang tên xe cho cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cơ quan Công an cấp huyện) nơi cư trú để được giải quyết sang tên xe theo thẩm quyền.

Tiếp đó, cơ quan Công an cấp huyện sẽ tiến hành kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy đăng ký xe theo quy định.

 Thủ tục sang tên xe máy khác tỉnh, thành phố

Bước 1: Nộp giấy đăng ký xe, biển số xe

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho người khác, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký thực hiện thu hồi đăng ký xe, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và cấp biển số tạm thời.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sang tên xe

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe, chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA.

– Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.

– Giấy tờ lệ phí trước bạ xe.

– Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Thủ tục sang xe khác tỉnh

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sang tên xe

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký sang tên xe cho cơ quan Công an cấp huyện nơi cư trú để được giải quyết sang tên xe.

Bước 4: Bấm chọn biển, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe bấm chọn biển số xe trên hệ thống đăng ký xe và nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe.

Cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký xe hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe.

Sang tên xe máy

 Một số lưu ý khi làm thủ tục sang tên xe máy

Bạn cần chuẩn bị sẵn để xuất trình các giấy tờ của chủ xe khi được hỏi đến như Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Sổ hộ khẩu/Hộ chiếu còn hạn,… tùy vào đối tượng cụ thể theo quy định tại Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Trường hợp người được ủy quyền đến giải quyết các thủ tục đăng ký xe thì ngoài giấy tờ của chủ xe kể trên, người này sẽ còn phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh ngoại giao, Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng).

Hi vọng với các thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục sang tên xe máy cũ cùng tỉnh cũng như khác tỉnh mới nhất 2021!

Khi mua bán xe máy cũ thì việc làm thủ tục sang tên là vô cùng quan trọng và cần thiết để đảm bảo quyền lợi. Hãy tìm hiểu ngay thủ tục sang tên xe máy cũ cùng tỉnh, khác tỉnh mới nhất 2021 theo quy định tại thông tư 58/2020/TT-BCA dưới đây nhé!

 Thủ tục sang tên xe máy trong cùng tỉnh, thành phố

Bước 1: Nộp giấy đăng ký xe

Trong 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe người khác, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe.

Lưu ý: Trường hợp người nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký thực hiện thu hồi đăng ký xe, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe.

Thủ tục sang xe cùng tỉnh

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sang tên xe

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm:

– Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA);

– Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe (Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe…);

– Giấy tờ lệ phí trước bạ xe.

– Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe (nếu sang tên ngay trong cùng tỉnh sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu xe thì không cần giấy này).

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sang tên xe

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký sang tên xe cho cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cơ quan Công an cấp huyện) nơi cư trú để được giải quyết sang tên xe theo thẩm quyền.

Tiếp đó, cơ quan Công an cấp huyện sẽ tiến hành kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy đăng ký xe theo quy định.

 Thủ tục sang tên xe máy khác tỉnh, thành phố

Bước 1: Nộp giấy đăng ký xe, biển số xe

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho người khác, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký thực hiện thu hồi đăng ký xe, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và cấp biển số tạm thời.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sang tên xe

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe, chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA.

– Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.

– Giấy tờ lệ phí trước bạ xe.

– Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Thủ tục sang xe khác tỉnh

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sang tên xe

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký sang tên xe cho cơ quan Công an cấp huyện nơi cư trú để được giải quyết sang tên xe.

Bước 4: Bấm chọn biển, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe bấm chọn biển số xe trên hệ thống đăng ký xe và nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe.

Cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký xe hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe.

Sang tên xe máy

 Một số lưu ý khi làm thủ tục sang tên xe máy

Bạn cần chuẩn bị sẵn để xuất trình các giấy tờ của chủ xe khi được hỏi đến như Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Sổ hộ khẩu/Hộ chiếu còn hạn,… tùy vào đối tượng cụ thể theo quy định tại Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Trường hợp người được ủy quyền đến giải quyết các thủ tục đăng ký xe thì ngoài giấy tờ của chủ xe kể trên, người này sẽ còn phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh ngoại giao, Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng).

Hi vọng với các thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục sang tên xe máy cũ cùng tỉnh cũng như khác tỉnh mới nhất 2021!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button