Giáo Dục

Tiến hóa lớn

website xin giới thiệu tới bạn đọc Quá trình hình thành loài mới. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Sinh học 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

I. Định nghĩa

– Tiến hoá lớn là quá trình biến đổi để hình thành các đơn vị phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành, ….

Một số chiều hướng của tiến hoá lớn:

– Các loài sinh vật đều tiến hoá từ tổ tiên chung theo kiểu tiến hoá phân nhánh tạo nên thế giới sinh vật đa dạng do sự tích luỹ các đặc điểm thích nghi từ tổ tiên.

– Một số nhóm sinh vật đã tiến hoá tăng dần mức độ tổ chức cơ thể từ đơn giản đến phức tạp. Một số khác lại tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức cơ thể

II. Chiều hướng tiến hoá của từng nhóm loài

Lịch sử tiến hoá của 1 loài hay nhóm loài diễn ra theo 1 trong 2 hướng chính là tiến bộ sinh học hoặc thoái bộ sinh học.

– Tiến bộ sinh học là xu hướng phát triển ngày càng mạnh, biểu hiện: số lượng cá thể tăng lên, tỉ lệ sống sót cao; khu phân bố mở rộng; phân hoá nội bộ ngày càng đa dạng, phong phú.

– Thoái bộ sinh học là xu hướng ngày càng bị tiêu diệt, biểu hiện: số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp; khu phân bố ngày càng thu hẹp và gián đoạn; nội bộ càng ngày càng ít phân hoá.

– Ngoài ra, còn có chiều hướng thứ 3 là kiên định sinh học, dấu hiệu: duy trì sự thích nghi ở mức độ nhất định, số lượng cá thể không tăng không giảm.

– Trong lịch sử, các nhóm sinh vật tiến hoá với tốc độ khác nhau.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

  • Bằng chứng tiến hóa
  • Các học thuyết tiến hóa cổ điển
  • Học thuyết tiến hóa hiện đại
  • Chuyên đề Sinh học 12: Loài
  • Các nhân tố tiến hóa
  • Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
  • Quá trình hình thành loài mới

Trên đây website đã giới thiệu tới bạn đọc Tiến hóa lớn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button