Giáo Dục

Tiếng Anh 8 Unit 8: A Closer Look 1

Tài liệu Soạn Anh lớp 8 Unit 8 A Closer Look 1 trang 18 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu giải Unit 8 tiếng Anh lớp 8 chương trình mới phần A Closer Look 1 hướng dẫn soạn các phần bài tập 1 – 6 trong A Closer Look 1 trang 18 SGK tiếng Anh lớp 8 mới giúp các em học sinh lớp 8 chuẩn bị bài hiệu quả trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Know how to form words of people/ nationality from words of country.

– Know how to change words into a noun, an adj or a verb.

– Know how to stress on words ending in “ese”/ “ee”.

2. Objectives:

– Topic: English Speaking Countries

– Vocabulary: words of country

– Skills: Listening, reading

II. Nội dung soạn A Closer Look 1 Unit 8 English Speaking Countries lớp 8

1. Write the name for the people who belong to these places. Then listen and repeat the words. (Viết tên cho những người thuộc những nơi sau. Sau đó nghe và lặp lại các từ.)

Bài nghe:

Country People
1. the USA the Americans
2. England the English
3. Scotland Scotish/ the Scots
4. Wales the Welsh
5. Ireland the Irish
6. Canada the Canadians
7. Australia the Australians
8. New Zealand the New Zealanders

2. Change the words into a noun (N), an adjective (A) or a verb (V). (Thay đổi những từ thành một danh từ (N), một tính từ (A) hoặc một động từ (V))

1. historic

N = history

2. symbol

V = symbolise

3. legend

A = legendary

4. iconic

N = icon

5. spetacle

A = spectacular

6. festive

N = festival

7. scenery

A = scenic

8. attraction

V = attract

3. Use the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng những từ trong khung để hoàn thành các câu.)

1. icon 2. symbolises 3. scenic 4. unique 5. attracts

Hướng dẫn dịch:

1. Cầu cổng vàng ở San Francisco là một biểu tượng của thành phố nổi tiếng này.

2. Big Ben là một công trình kỷ niệm chính ở London mà biểu tượng cho nước Anh.

3. New Zealand nổi tiếng về vẻ đẹp cảnh quang của rừng và núi.

4. Úc là nhà của những động vật độc đáo như chuột túi và gấu koala, mà là sinh ra ở Úc.

5. Lễ hội Glastonbury ở Anh là một lễ tổ chức âm nhạc và thu hút hàng ngàn người.

4. Match the words/phrases with the pictures. (Nối những từ / cụm từ với hình ảnh.)

1. castle (lâu đài) 2. loch (hồ)
3. parade (diễu hành) 4. monument (đài tưởng niệm)
5. state (bang) 6. cattle station (trạm gia súc)

5. Listen and repeat the words. (Nghe và lặp lại các từ.)

Bài nghe:

-ese

-ee

1.Cantonese (tiếng Quảng Đông)

2.Taiwanese (người Đài Loan)

3.Japanese (tiếng Nhật/ người Nhật)

4. Portuguese (tiếng Bồ Đào Nha/ người Bồ Đào Nha)

5. employee (nhân công)

6. adoptee (con nuôi)

7. addressee (người nhận)

8. interview (cuộc phỏng vấn)

6. Mark the stress in the underlined words. Then listen and repeat the sentences. (Đánh dấu nhấn trọng âm trong những từ gạch dưới. Sau đó nghe và lặp lại các câu)

Bài nghe:

Đáp án:

1. Chi’nese 2. refu’gee 3. trai’nee 4. Japa’nese 5. guaran’tee

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 8 Unit 8 A Closer Look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, … được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button