Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 6 unit 3 A closer look 2

Hướng dẫn giải tiếng Anh Unit 3 lớp 6 A closer look 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Giải A closer look 2 SGK tiếng Anh 6 Global Success trang 29 – 30 Unit 3 My friends giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 unit 3 Friends đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– use the present continuous to talk about future plans and arrangements.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “My friends”.

– Structures: Verbs be and have for descriptions.

– The Present continuous for future.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 3 A closer look 2

Grammar – Ngữ pháp

The present continuous Thì hiện tại tiếp diễn

1. Put the verb in brackets in the present continous. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn.)

Đáp án

1 – is reading

2 – are playing

3 – isn’t making

4 – am going

5 – Are they talking

Hướng dẫn dịch

1 – Bây giờ Nam đang đọc sách.

2 – Lúc này họ đang chơi đá bóng.

3 – Hiện tại em gái tôi không làm bánh sandwich.

4 – Vào lúc này tôi đang đi siêu thị.

5 – Họ đang nói về những người bạn mới của họ à?

2. Look at the pictures. Write sentences like the example. Use positive or negative present continous verbs. Nhìn các bức tranh. Viết câu giống như câu ví dụ. Sử dụng dạng khẳng định và phủ định của thì hiện tại tiếp diễn.

Đáp án

1 – aren’t eating an ice cream

2 – are taking photos

3 – is writing a letter

4 – aren’t playing badminton

5 – isn’t drawing a picture

3. Work in pairs. Look at the pictures. Ask and answer. Làm việc theo cặp. Nhìn các bức tranh. Hỏi và trả lời.

Đáp án

2. A: Are they listening the music?

B: No, they aren’t. They are having a picnic.

3. A: Is Mi playing the piano?

B: No, she isn’t. She is doing karate.

4. A: Are they learning English?

B: Yes, they are.

5. A: Are your friends cycling to school?

B: No, they aren’t. They are walking to school.

4. Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn.

Đáp án

1 – doesn’t walk/ cycles

2 – is he playing

3 – Do your friends study

4 – am writing

5 – isn’t doing/ is reading

5. Game: Charades. Take tums to mime different actions. Others guess what you are doing. Trò chơi: Diễn tả và đoán. Lần lượt diễn tả các hành động khác nhau. Các học sinh khác đoán xem em đang làm gì?

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 3 My Friends A closer look 2 đầy đủ nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button