Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 2 Lesson 1

website xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 I-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trong bài viết này, website giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 1

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New words

a. Match the words to the movie descriptions. Check with a partner. Listen and repeat

(Nối các từ mô tả phim. Kiểm tra với bạn cùng nhóm. Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. b

2. a

3. e

4. f

5. c

6. d

b. With your partner, think more types of movies that you know and add them to the list. Which do you like or dislike? Share with the class

(Làm với bạn cùng nhóm, nghĩ nhiều thể loại phim mà bạn biết và thêm chúng vào danh sách. Thể loại nào bạn thích hoặc không thích? Chia sẻ với cả lớp)

Gợi ý trả lời

– There are many types of movies such as action, crime, drama, romance, detective movies…

– I like musical and romance movies most, but I detest action movies

Listening

a. Two friends are talking about going to the movies. Listen and write the answers

(Hai người bạn đang nói về việc đi tới rạp chiếu phim. Nghe và viết câu trả lời)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. What movie are they going to see?

What time does the movie start?

a thriller

6.15

2. What movie is David going to see?

When will Lexie and David see each other?

a war movie

Monday

b. Fill in the blanks. Listen again and check

Gợi ý đáp án

1. What movie are you going to see?

Is anyone else going to go?

2. I’m going to see a movie on Saturday

I don’t really like war movies

Useful Language

Listen then practice

(Nghe và thực hành)

Bài nghe

What movie are you going to see?

A science fiction movie called Staman. Do you want to come?

Yes, I love science fiction movies. What time are you going to go?

At 7:30 p.m

Grammar

Match to complete the conversation. Check with partner. Practice the conservation

(Nối để hoàn thành hội thoại. Kiểm tra lại với bạn cùng nhóm. Luyện tập hội thoại)

Gợi ý đáp án

1. b

2. a

3. c

4. d

Pronunciation

a. “… going to…” often sounds like /ɡənə/

b. Listen to the sentences and notice how the underlined sounds change

(Nghe các câu sau và nhận biết những âm gạch chân thay đổi như thế nào)

Bài nghe

Gợi ý trả lời

Các từ được gạch chân có âm thay đổi thành /ɡənə/

c. Now listen and repeat

(Hãy nghe và lặp lại)

Practice

Look at Grammar. Practice the conversation using the pictures. Swap role and repeat

(Nhìn vào phần Ngữ pháp. Sử dụng các bức tranh để luyện tập đoạn hội thoại. Đổi vai và lặp lại)

Gợi ý làm bài

1. A: What are you going to do on Monday?

B: I’m going to see a movie

A: What movie are you going to see?

B: Sany Plains

A: What time are you going to go?

B: At 7.00 p.m

A: Is anyone else going to go?

B: Yes, Lily and Dan

Speaking

a. You want to invite a friend to go and see a movie. Work in pair. Student B, turn to page 104, File 3. Student A, fill in Friday’s column with your own ideas, then ask Student B about Saturday and Sunday and fill the table.

Gợi ý làm bài

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

What movie?

science fiction

Robot Wars

musical movie

High School Musical

war movie

Soldier Boy

computer-animated comedy film

Toy Story

What time?

2.30 p.m

4.15 p.m

7.15 p.m

8 p.m

Anyone else

Lily, Max

Little sister, Anna

older brother, Alex

Tom and Mark

b. What movie did you agree to see together? Share with the class.

(Các bạn đã đồng ý xem bộ phim nào? Chia sẻ với cả lớp)

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3 MỚI

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 1. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên website.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến… Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button