Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 2 Lesson 3

website xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 I-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trong bài viết này, website giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Match the words with the description. Check with a partner. Listen and repeat

(Nối các từ với phần mô tả. Kiểm tra với bạn cùng nhóm. Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

a. 2

b. 3

c. 5

d. 4

e. 1

f. 6

2. Listen and fill in the blanks

(Nghe và điền vào chỗ trống)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Falls – crime

2. thirteen – clues

3. History – pyramid

Nội dung bài nghe

1. Ann Baker is Matt and Milly’s mom. She’s police officer in Maple Falls Police Department. She’s very good at solving crime.

2. Matt and his twin sister, Milly are thirteen years old. They both love mysteries.

Milly has a pet squirrel named Mr. Nuts, who’s good at finding clues.

They’re very excited about visiting their dad

3. Dan Baker is Matt and Milly’s dad. He works for Maple City History Museum.

For the past year, he’s been working in Mexico. He’s been digging at a very old pyramid there.

3. Read a letter from Dan Baker in Mexico. Answer the questions

(Đọc lá thư từ Dan Baker ở Mexico. Trả lời các câu hỏi sau)

Gợi ý đáp án

1. They’re going to Mexico

2. He works at the old Maztec Pyramid

3. He has learned a lot about the history of the people

4. He has found many amazing things

5. They think there is a great treasure hidden in the pyramid

4. Listen and read the comic

(Nghe và đọc truyện tranh)

Scene 1

a. Look before you listen: In pairs, ask and answer. Write the answers in your notebook

(Nhìn trước khi nghe: Theo nhóm, hỏi và trả lời. Viết câu trả lời vào vở của bạn)

Gợi ý đáp án

1. They’re visiting Mexico City

2. It looks fun

b. Listening: Listen and circle the correct answers

(Nghe và khoanh tròn câu trả lời đúng)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. B

2. B

Nội dung bài nghe

Narrator: Matt and Milly in Mexican Adventure Part 1

Scene 1

Matt/ Milly: Hey there’s Dad! Hi, Dad!

Ann: Dan!

Dan: Hi, guys. Welcome to Mexico!

Narrator: Later, the Bakers visit a festival

Matt: Wow, this is cool, Dad! It looks like Mexican Halloween!

Dan: It’s called “Day of the Dead” It looks scary, but for Mexican people it’s happy time

Milly: Mexico is great

Dan: It is! And tomorrow we’re going to visit pyramid

Narrator: End of Scene 1

Scene 2

a. Look before you listen: In pairs, ask and answer. Write the answers in your notebook

(Nhìn trước khi nghe: Theo nhóm, hỏi và trả lời. Viết câu trả lời vào vở của bạn)

Gợi ý đáp án

1. Because the bridge is broken

2. There are 2 paths next to the bridge

b. Listening: Listen and fill in the blanks

(Nghe và điền vào chỗ trống)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. easier

2. hard

In threes, discuss which way to go

Choose the river path? Turn to page 104, File 2

Choose the mountain path? Turn to page 106, File 2

(Chọn đường sông nào? Mở trang 104. Chọn đường núi nào? Mở trang 106)

Scene 3

a. Look before you listen: In pairs, ask and answer. Write the answers in your notebook

(Nhìn trước khi nghe: Theo nhóm, hỏi và trả lời. Viết câu trả lời vào vở của bạn)

1. There are ancient things, wall paintings.

2. He’s taking a picture of the wall painting

b. Listening: Listen and circle “True” or “False”

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. T

2. F

Scene 4

Listening

Compare your answer with another pair

Listen to Matt and Milly and find out what happens

(So sánh câu trả lời của bạn với nhóm khác. Nghe Matt và Milly và điều gì xảy ra tiếp theo?)

Bài nghe

Nội dung bài nghe

Narrator: Scene 4

Milly: So, the answer is Fire! It’s the fire god!

Matt: Wow! We did it! We solved the puzzle! Hmm…

Ann: Wait! Don’t push it

Milly: Hey! The floor is moving!

Ann: Watch out!

Everyone: Argh!!!

Narrator: End of Scene 4

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 4 MỚI

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên website.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến… Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button