Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 4

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 2 Lesson 4

website xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trong bài viết này, website giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 4. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 4

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Match the words with the descriptions. Check a partner. Listen and repeat

(Nối các từ với mô tả. Kiểm tra với bạn cùng bàn. Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. e

2. b

3. d

4. f

5. a

6. c

b. With your partner, name comic books and novels that you like. Share with the class

(Với bạn cùng vàn, kể tên truyện tranh bạn thích. Chia sẻ với cả lớp)

Gợi ý đáp án

I like Doraemon. It’s a comic book

Listening

a. You will hear a talk about famous books and movies. Listen and write “True” or “False”

(Bạn sẽ nghe cuộc nói chuyện về các quyển sách và bộ phim nổi tiếng. Nghe và viết “True” hoặc “False”)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. True

2. True

3. False

4. True

Nội dung bài nghe

1. Narrator: Example

W: The stories in movies often come from novels, comic books, and fairy tales. Batman is a superhero in comic books and movies. It’s about a superhero who dresses like a bat. The comic books were written by Bill Finger. The stories from the comic books were made into lots of TV shows and movies. The Dark Knight is very famous Batman movie.

2. W: The Harry Potter novels were written by the author J.K.Rowling. Each book was read by millions of people. They’re about a boy who goes to a special school to use magic. The books won many awards. They were made into many movies. The movies also won many awards and were loved by many families around the world.

3. W: The Hunger Games is very successful book written by Suzanne Collins. It’s the first of three science fiction novels and was written in 2008. The three books were made into four movies. The first movie came out in 2012. It made a lot of money and won many awards

4. W: The Sherlock Holmes books have been popular for more than 100 years. Sir Arthur Conan Doyle wrote them as short stories before they were published in books. They’re about a detective in London. There have been many movies and TV shows about Sherlock Holmes.

Narrator: Now listen again and check

b. Circle the correct words. Listen again and check. The speaker says

(Khoanh tròn các từ đúng. Nghe lại và kiểm tra)

Gợi ý đáp án

1. The stories in movies often come from famous novels

2. Each book was read by millions of people

3. It made a lot of money and won many awards

4. The Sherlock Holmes books have been popular for more than 100 years

Useful Language

Listen and practice (Nghe và thực hành)

Bài nghe

Nội dung bài nghe

B: Have you read the Sherlock Holmes books?

G: Yes, I have

B: What kind of books are they?

G: They’re detective books

B: Who’s the author?

G: Sir Arthur Conan Doyle

B: What are they about?

G: They’re about a detective in London

Reading

a. Read the article and choose the best headline. Fill in the blank

(Đọc bài báo và chọn tiêu đề thích hợp. Điền vào chỗ trống)

Gợi ý đáp án

A Vietnamese Novel and Movie

b. Read the article again and circle “True” or “False”

(Đọc bài báo lại lần nữa và khoanh tròn “Đúng” hoặc “Sai”)

Gợi ý đáp án

1. True

2. False

3. True

4. False

5. True

Speaking

a. You’re talking with a friend about novels and comic books that were made into movies and TV shows. Work in pair. Student B, turn to page 105, File 4. Student A, ask Student B questions about Sherlock Holmes and The Hunger Games and complete the note

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 4

b. Swap roles and repeat, then practice the conversation with other books and movies you know

(Đổi vai và lặp lại, sau đó thực hành đoạn hội thoại về các sách và bộ phim khác bạn biết)

Writing

a. Look at the paragraph model on page 120, then write the name of each part in the boxes

(Nhìn vào mẫu đoạn văn trên trang 120, sau đó viết tên mỗi phần vào trong hộp)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 4

Gợi ý đáp án

Topic sentence => Twilight is a very famous novel

Body sentence 1 => The author is Stephenie Meyer

Body sentence 2 => The story is about a human girl who falls in love with a vampire

Body sentence 3 => The novel was also made into a very popular movie

Conclusion sentence => Many people around the world have read Twilight

b. Now, in your notebook, use your own ideas to write a similar paragraph

(Bây giờ, sử dụng ý kiến riêng của bạn để viết đoạn văn tương tự vào vở)

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 5 MỚI

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 4. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên website.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến… Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button