Tài Liệu

Tiếng Hàn cơ bản – Bài 11: Cách phát âm từ có 2 phụ âm cuối

Tài liệu
Ngoại ngữ

Cách phát âm từ có 2 phụ âm cuối

Tìm Đáp Án xin giới thiệu đến các bạn Tiếng Hàn cơ bản – Bài 11: Cách phát âm từ có 2 phụ âm cuối do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả học tập cũng như trong giao tiếp và tăng cơ hội nghề nghiệp. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Các quy luật biến âm từ có 2 phụ âm cuối

ㄳ–> k

ㄵ–> n

ㄶ–> n

ㄺ–> k

ㄻ–> m

ㄼ–> l/ p

ㄽ–> l

ㄾ–> l

ㄿ–> p

ㅀ–> l

ㅄ–> p

Dựa vào cách phát âm trên, các bạn có thể đọc và viết một số các từ sau:

1. 몫, 몫이

2. 앉다, 앉으십시오

3. 않다, 많다, 많아요

4. 홁, 읽다, 읽으십시오

5. 젊다, 삶다, 젊어, 삶아

6. 여덟, 넓다, 넓어, 밟다, 밟아

7. 외곬, 외곬으로

8. 핥다, 핥아

9. 읊다, 읊어

10. 잃다, 잃어버리다

cách đọc âm cuối trong tiếng anh
phụ âm cuối trong tiếng hàn
phụ âm kép trong tiếng hàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button