Giáo Dục

Toán lớp 6 trang 76 Bài tập cuối chương 3 Kết nối tri thức

Toán lớp 6 trang 76 Bài tập cuối chương 3 Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Toán lớp 6 trang 75 Luyện tập chung Kết nối tri thức

Toán lớp 6 tập 1 trang 76 Câu 3.50

Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau:

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60C dưới 0C

b) Do dịch bênh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

Đáp án

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến -60C

b) Do dịch bênh, một công ty trong một tháng đã thu về – 2 triệu đồng.

Toán lớp 6 tập 1 trang 76 Câu 3.51

Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:

a > 0; b < 0; c 1; d -2

Đáp án

+) Vì a > 0 nên a là số dương.

+) Vì b < 0 nên b là số âm

+) Vì c ≥ 1 hay c > 1 nên c là số dương

+) Vì d ≤ -2 hay d < 0 nên d là số âm.

Vậy các số dương là: a, c

các số âm là: b, d.

Toán lớp 6 tập 1 trang 76 Câu 3.52

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) S = {x Z| -5 < x 5}

b) T = {x Z| -7 x < 1}

Đáp án

a) S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Tổng các phần tử trong S bằng 5

b) T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}

Tổng các phần tử trong T bằng -28

Toán lớp 6 tập 1 trang 76 Câu 3.53

Tính một cách hợp lí:

a) 15.(-236) + 15.235

b) 237.(-28) + 28.137

c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44)

Đáp án

a) 15.(-236) + 15.235

= 15.(-236 + 235)

= 15.(-1) = -15

b) 237.(-28) + 28.137

= 237.(-28) – (-28).137

= (-28).(237 – 137)

= (-28).100 = -2800

c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44)

= 38.27 – 38.44 – 27.38 + 27.44

= 44.(27 – 38)

= 44.(-11) = -484

Toán lớp 6 tập 1 trang 76 Câu 3.54

Tính giá trị của biểu thức P = (-35).x – (-15).37 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 15

b) x = -37

Đáp án

a) x = 15 thì

P = (-35).x – (-15).37

= (-35).15 – (-15).37

= (-35).15 + 15.37

= 2.15 = 30

b) x = -37 thì

P = (-35).(-37) – (-15).37

= 35.37 + 15.37

= 37.(15 + 35) = 37.50 = 1850

Toán lớp 6 tập 1 trang 76 Câu 3.55

Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a – b:

a) lớn hơn cả a và b

b) lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b

Đáp án

a) Ví dụ a = 3 và b = -7 thì hiệu a – b = 10 lớn hơn cả a và b.

b) Ví dụ a = -7 và b = -2 thì hiệu a – b = -5 lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.

Toán lớp 6 tập 1 trang 76 Câu 3.56

Cho 15 số có tính chất: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì?

Đáp án

Tích của 15 số đã cho có thể nhóm thành ba nhóm, mỗi nhóm có 5 thừa số.

Theo giả thiết, tích các số trong mỗi nhóm có 5 thừa đều là số âm do đó tích mỗi nhóm mang dấu âm. Do đó tích ba nhóm mang dấu âm.

Vậy tích của 15 số đó mang dấu âm.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 18 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo và Toán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. website.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.

Trong chương trình sách mới lớp 6, với mục đích chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học của sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 6. website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới.

  • Nhóm Tài liệu học tập lớp 6
  • Nhóm Sách Kết nối tri thức với cuộc sống THCS

Tại đây đều là các tài liệu liệu được tải miễn phí về sử dụng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button