Giáo Dục

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 10

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 10

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 10 là tài liệu tham khảo hữu ích do website biên soạn, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 9.

  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 9
  • Bài tập trắc nghiệm: Một số axit quan trọng

Hóa học 9 Bài 10: Một số muối quan trọng

Phần câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong

A. Nước mưa

B. Nước biển

C. Nước giếng khoan

D. Cây cối thực vật

Câu 2. Thuốc thử dùng để phân biệt Na2SO4 và Na2SO3

A. Dung dịch AgNO3

B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch BaCl2

D. Dung dịch HCl

Câu 3. Muối nào dưới đây bị nhiệt phân hủy

A. NaCl

B. FeS2

C. KNO3

D. CuCl2

Câu 4. Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của NaCl

A. Chế tạo thuốc nổ đen

B. Gia vị và bảo quan thực phẩm

C. Làm nguyên liệu sản xuất NaOH

D. Làm nguyên liệu cơ bản cho nhiều ngành công nghiệp hóa chất.

Câu 5. Cặp chất nào dưới đây không thể tồn tại trong cùng một dung dịch.

A. NaNO3 và HCl

B. NaNO3 và BaCl2

C. K2SO4 và BaCl2

D. BaCO3 và NaCl

Câu 6. X là một chất rắn ở dạng bột, có các tính chất: không tan trong nước; tác dụng được với dung dịch HCl; bị nhiệt phân hủy. X là

A. NaCl

B. CaCO3

C. BaSO4

D. Ca(HCO3)2

Câu 7. Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch NaCl bão hòa trong bình điện phân có màng ngăn là

A. NaClO, Cl2 và H2

B. NaOH, NaCl và Cl2

C. NaOH, Cl2 và H2

D. NaClO, NaCl

Câu 8. Nhiệt phân hoàn toàn 12,6 gam muối cacbonat của kim loại M (hóa trị II). Dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 15 gam kết tủa. Kim loại M là:

A. Mg

B. Zn

C. Ba

D. Ca

Câu 9. Hòa tan hỗn hợp CaCO3 và CaCl2 vào 100 ml dung dịch HCl vừa đủ sinh ra 448 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng là.

A. 0,5M

B. 0,4M

C. 1,5M

D. 2M

Câu 10. Cặp chất khi phản ứng không tạo chất kết tủa là

A. Na2CO3 và CaCl2

B. Na2CO3 và HCl

C. AgNO3 và NaCl

D. BaCl2 và H2SO4

Phần đáp án câu hỏi trắc nghiệm

1B 2D 3C 4A 5C
6B 7C 8A 9B 10B

Câu 8.

MCO3overset{t^{circ } }{rightarrow} MO + CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Kết tủa là CaCO3 => nCaCO3 = 0,15 mol

=> MMCO3 = 12,6/0,15 = 84 g/mol => MM = 84 – 60 = 24 g/mol

=> M là Mg

Câu 9.

CaCl2 không phản ứng. Khí là CO2

nCO2 = 0,02 mol

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

nHCl = 2.0,02 = 0,04 (mol) => CM HCl = 0,04/0,1 = 0,4M

……………………………

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

  • Giải bài tập trang 39 SGK Hóa lớp 9: Phân bón hóa học
  • Hóa học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Trên đây website đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Trắc nghiệm hóa học 9 bài 10. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button