Giáo Dục

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 20

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 20

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 20 được website biên soạn nhằm củng cố kiến thức bài tập cho các bạn học sinh sau khi học xong hóa 9 bài 20, bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm sẽ đi qua các dạng bài tập lý thuyết cũng như bài tập tính toán.

Hóa 9 bài 20 Hợp kim sắt: Gang, thép

Phần câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm từ 2 – 5%.

B. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon lớn hơn 5%.

C. Gang là hợp kim của nhôm với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm từ 2 – 5%.

D. Gang là hợp kim của nhôm với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm lớn hơn 5%.

Câu 2: Thành phần chính của quặng hemantit là:

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeO

D. Fe

Câu 3: Trong công nghiệp đời sống, gang và thép được sử dụng nhiều vì có ưu điểm là

A. Cứng, dẻo, ít bị ăn mòn

B. Cứng, đàn hồi và nhẹ

C. Mềm, dễ nóng chảy và nhẹ

D. Dễ nóng chảy, nhẹ và ít bị ăn mòn

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thép là hợp kim của nhôm với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon nhỏ hơn 2%

B. Thép là hợp kim của nhôm với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm từ 2% – 5%

C. Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon nhỏ hơn 2%

D. Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon lớn hơn 2%

Câu 5: Để sản xuất gang trong công nghiệp, cần có các nguyên liệu:

A. Quặng pirit sắt (FeS2), than cốc, không khí và chất phụ gia

B. Sắt phế thải, than cốc, không khí và chất phụ gia.

C. Sắt phế thải, không khí và chất phụ gia

D. Quặng sắt hemantit (Fe2O3) hoặc manhetit (Fe3O4), tha cốc, không khí và chất phụ gia

Câu 6: Để sản xuất thép trong công nghiệp, cần có các nguyên liệu chính là:

A. Gang, nhôm vụn, khí oxi.

B. Gang, sắt phế liệu, khí oxi.

C. Quặng sắt, gang, không khí.

D. Quặng sắt, than đá, không khí.

Câu 7: Nguyên tắc sản xuất gang là:

A. Dùng cacbon oxit khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.

B. Dùng nhôm khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.

C. Dùng khí hidro khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim

D. Phân hủy các hợp chất của sắt để tạo ra sắt đơn chất.

Câu 8: Khối lượng Fe có thể điều chế được 200 tấn quặng hemantit chứa 60% Fe2O3 là:

A. 42 tấn

B. 64 tấn

C. 80 tấn

D. 84 tấn

Câu 9: Nguyên tắc sản xuất thép là:

A. Oxi hóa một số kim loại, phi kim có trong quặng sắt để loại phần lớn các nguyên tố cacbon, silic, mangan,…

B. Oxi hóa một số kim loại, phi kim có trong gang để loại bỏ ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố cacbon, silic, mangan,…

C. Oxi hóa một số kim loại, phi kim có trong gang để làm tăng hàm lượng các oxit trong gang.

D. Oxi hóa một số kim loại, phi kim có trong quặng sắt để làm tăng hàm lượng các oxit trong quặng sắt.

Câu 10: Một loại quặng hemantit có 80% là Fe3O4 được dùng sản xuất ra loại gang chứa 95% sắt. Nếu hiệu suất của quá trình phản ứng là 80% thì khối lượng gang thu được từ 150 tấn quặng manhetit trên là

A. 63,81 tấn

B. 71,38 tấn

C. 73,18 tấn

D. 78,13 tấn

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 20

1A 2B 3A 4C 5D
6B 7A 8D 9B 10C

Câu 8:

Khối lượng Fe2O3 có trong 200 tấn quặng là:

(60.200)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe có thể thu được là: (120.168)/160 = 84 tấn

Câu 10:

Khối lượng Fe3O4 trong 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe trong 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

………………….

Trên đây website đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Trắc nghiệm Hóa 9 bài 20. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button