Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 26

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 26 Clo

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 26 được website biên soạn là 10 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 bài clo, giúp các bạn học sinh được ôn luyện nhiều dạng bài tập Hóa 9.

A. Bài tập trắc nghiệm Hóa 9 bài 26 Clo

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Clo trong tự nhiên tồn tại chủ yếu ở dưới dạng

A. Đơn chất

B. Muốii cloarua

C. Muối NaClO3

D. Axit clohidric

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí clo người ta làm như sau:

A. Cho KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl loãng

B. Cho dung dịch KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc

C. Cho KMnO4 rắn tác dụng với dung dịch HCl đặc

D. Cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng

Câu 3. Khi điều chế trong phòng thí nghiệm, clo được thu bằng cách

A. dẫn khí clo vào một bình nút bằng bông tẩm dung dịch NaOH đặc

B. dẫn khí clo vào một bình được đậy bằng một miếng bìa.

C. dời chỗ của nước

D. dẫn clo vào một bình úp ngược

Câu 4. Khí clo có các tính chất nào sau đây?

A. Màu vàng lục, tan ít trong nước, không độc

B. Không màu, mùi sốc, tan ít trong nước, rất độc

C. Màu vàng lục, mùi sốc, tan ít trong nước, rất độc

D. Màu vàng lục, mùi hắc, tan nhiều trong nước, rất độc

Câu 5. Clo tác dụng được với những chất nào dưới đây

A. Cu, CuO, NaOH, Ca(OH)2, H2, H2O

B. Cu, Al2O3, NaOH, Ca(OH)2, H2, H2O

C. Cu, FeCl2, NaOH, Ca(OH)2, H2, H2O

D. Cu, CuCl2, NaOH, Ca(OH)2, H2, H2O

Câu 6. Trong công nghiệp, có thể sản xuất Cl2 bằng cách

A. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp

B. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp.

C. Dùng khí F2 đẩy Cl2 khỏi dung dịch NaCl

D. Nhiệt phân muối ăn NaCl

Câu 7. Khí clo và axit clohidric khi tác dụng với kim loại M cho cùng một chất. Kim loại M đó là

A. Fe

B. Cu

C. Ag

D. Zn

Câu 8. Trong nước máy thường thấy có mùi của khí clo. Người ta đã sử dụng tính chất nào sau đây của clo để xử lí nước?

A. Clo là một phi kim mạnh.

B. Clo ít tan trong nước

C. Nước clo có tính sát trùng

D Clo là chất khí không độc

Câu 9. Cho 100 gam dung dich HCl 36,5% vào bình đựng 15,4 gam MnO2, đun nhẹ. Thể tích khí clo (Đktc) thoát ra lớn nhất bằng

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 5,6 lít

D. 4,48 lít

Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khi cho sắt tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và FeCl2

B. Khi cho clo tác dụng với sắt tạo thành muối FeCl3

C. Khi cho clo tác dụng với sắt tạo thành muối FeCl2

D. Khi cho clo tác dụng với FeCl2 tạo thành muối FeCl3

Phần đáp án

1B 2C 3A 4D 5C
6A 7D 8C 9D 10C

Câu 9. 

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

0,2       0,8                         0,2

Ta có: mHCl = 36,5 gam => nHCl = 1,0 mol; nMnO2 = 0,2 mol

nHCl > 4n MnO2 => HCl dư

nCl2 = nMnO2 = 0,2 mol => VCl2 = 0,1.22,4 = 4,48 lít

B. Giải bài tập Hóa 9 bài 26 SGK

Để giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa 9 website đã biên soạn hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong Sách giáo khoa tại: Giải bài tập trang 81 SGK Hóa lớp 9: Clo

…………………………..

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

  • Giải bài tập trang 84 SGK Hóa lớp 9: Cacbon
  • Giải bài tập trang 91 SGK Hóa lớp 9: Axit cacbonic và muối cacbonat

website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 26 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button