Giáo Dục

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 27

Trắc nghiệm hóa học 9 có đáp án

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 27 được website biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm, giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức cũng như được luyện tập thành thạo các dạng bài tập.

  • Bài tập trắc nghiệm: Một số axit quan trọng
  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 26
  • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 25

A. Hóa 9 bài 27: Cacbon

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong tự nhiên, cacbon có ở dạng đơn chất: trong các mỏ than.

B. Trong tự nhiên, cacbon có trong thành phần của cơ thể sống.

C. Trong tự nhiên, cacbon có trong các khoáng chất như các mỏ đá vôi.

D. Trong tự nhiên, cacbon có trong không khí

Câu 2. Trong tự nhiên, cacbon đơn chất không tồn tại dưới dạng

A. Than chì

B. Than nâu

C. Kim cương

D. Vô định hình

Câu 3. Các loại hợp chất vô cơ chủ yếu được tạo ra từ cacbon là

A. CO, CO2, muối cacbonat và muối hidrocabonat.

B. CO, CO2, muối cacbonat, muối hidrocacbonat và tinh bột

C. CO, CO2, muối cacbonat, muối hidrocacbonat và xenlulozo

D. CO, CO2, muối cacbonat, muối hidrocacbonat và canxi cacbua

Câu 4. Cacbon có thể tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây.

A. Hiđro, oxi, cacbon đioxit, một số kim loại, một số oxit kim loại.

B. Hiđro, oxi, nito, clo, một số kim loại, một số oxit kim loại

C. Hiđro , oxi, nito, clo, một số kim loại, một số oxit kim loại

D. Hiđro, oxi, một số kim loại, một số hiđroxit kim loại.

Câu 5. Trong công nghiệp, khí than thường được sản xuất bằng cách nào sau đây

A. Cho cacbon tác dụng với oxi trong không khí

B. Cho cacbon tác dụng với hơi nước trong không khí ở điều kiện thường

C. Đốt cháy không hoàn toàn củi, gỗ.

D. Cho hơi nước đi qua than nung đỏ ở nhiệt độ cao.

Câu 6. Trong bình thủy tinh khô đựng một lượng nhỏ khí clo có màu lục. Thêm vào bình một ít bôt than vô định hình, rồi lắc bình một lúc. Hiện tượng quan sát được là:

A. toàn bộ khí trong bình có màu đen của bột than

B. màu vàng lục nhạt trong bình biến mất do cacbon đã tác dụng hết với khí clo

C. màu vàng lục nhạt trong bình biến mất do bột cacbon đã hấp phụ hết khí clo

D. màu vàng lục nhạt trong bình đậm len do cacbon đã chiếm một phần thể tích của bình nên clo trở nên đậm đặc hơn.

Câu 7. Trộn bột than với bột CuO được hỗn hợp X. Nung nóng hỗn X trong điều kiện không có không khí một thời gian, thấy khối lượng chất rắn giảm đi 7,2 gam và thu được 4,48 lít hỗn hợp khí (Đktc). Khối lượng Cu sinh ra sau quá trình thí nghiệm là

A. 12,8 gam

B. 19,2 gam

C. 9,6 gam

D. 25,6 gam

Câu 8. Trong mặt nạ phòng độc cũng như trong khẩu trang phòng chống dịch  bệnh có sử dụng than/cacbon hoạt tính. Tính chất nào sau đây của cacbon là cho ứng dụng trên.

A. Cacbon là phi kim yếu

B. Cacbon là phi kim ở trạng thái rắn

C. Cacbon hoạt tính là cacbon ở dạng bột min có tính chất hấp phụ các chất khí.

D. Cacbon là phi kim mạnh có thể phản ứng với nhiều nhất.

Câu 9. Trong công nghiêp, người ta sản xuất bột than hoạt tính bằng cách đốt cháy gỗ hoặc dầu mỏ trong điều kiện thiếu không khí thu được muội than. Muội than này không dùng để.

A. sản xuất mực in

B. làm chất đốt

C. chế tạo bình/mặt nạ phòng độc.

D. làm chất hấp phụ khử mùi.

Câu 10. Trộn bột C vừa đủ với hỗn hợp bột gồm Al2O3, CuO và FeO, sau đó cho hỗn hợp vào ống sứ nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn. Chất rắn thu được trong ống sứ là

A. Al, Fe, Cu

B. Al, FeO, Cu

C. Al2O3, FeO, Cu

D. Al2O3, Fe, Cu

Đáp án

1D 2D 3D 4A 5D
6C 7B 8C 9C 10D

Câu 7.

C + CuO →  Cu + CO

x                      x       x

C + 2CuO → 2Cu + CO

y                   2y         y

Độ giảm khối lượng của chất rắn = mCO2 + mCO

Ta có hệ phương trình sau:

28x + 44y = 7,2 (1)

x + y = 0,2 (2)

Từ (1) và (2) ta có x = y = 0,1 mol

=> nCu = x + 2y = 0,3 mol

mCu = 0,3.64 = 19,2 gam

B. Giải bài tập Hóa 9 bài 27 SGK

website đã biên soạn hướng dẫn giải các bài tập trong sách giáo khoa hóa 9 bài 27 tại: Giải bài tập trang 84 SGK Hóa lớp 9: Cacbon

…………………………….

website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm hóa học 9 bài 27 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button