Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat là tài liệu bao gồm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa chi tiết, bám sát nội dung bài học, hỗ trợ quá trình tự học tại nhà của học sinh đạt kết quả cao.

  • Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat
  • Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 8: Amoniac và muối amoni
  • Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat (Tiết 2)

Hóa học 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ

A. NH3 và O2

B. NaNO2 và H2SO4 đặc.

C. NaNO3 và H2SO4 đặc.

D. NaNO2 và HCl đặc.

Câu 2: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Câu 3: Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn riêng biệt sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4: HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A. NH3, Al2O3, Cu2S, BaSO4.

B. Cu(OH)2, BaCO3, Au, Fe2O3.

C. CuS,Pt, SO2, Ag.

D. Fe(NO3)2, S, NH4HCO3, Mg(OH)2.

Câu 5: Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2, O2

A. Cu(NO3)2 , Pb(NO3)2.

B. Ca(NO3)2 , Hg(NO3)2, AgNO3.

C. Zn(NO3)2, AgNO3, LiNO3.

D. Hg(NO3)2 , AgNO3.

Câu 6: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3, NO2, O2.

Câu 7: Nhận định nào sau đây là sai?

A. HNO3 phản ứng với tất cả bazơ.

B. HNO3 (loãng, đặc, nóng) phản ứng với hầu hết kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả các muối amoni khi nhiệt phân đều tạo khí amoniac.

D. Hỗn hợp muối nitrat và hợp chất hữu cơ nóng chảy có thể bốc cháy.

Câu 8: Có các mệnh đề sau:

(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.

(2) Ion NO có tính oxi hóa trong môi trường axit.

(3) Khi nhiệt phâm muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2

(4) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt.

Trong các mệnh đè trên, những mệnh đề đúng là

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Câu 9: Để điều chế 5 lít dung dịch HNO3 21% (D = 1,2g/ml) bằng phương pháp oxi hóa NH3 với hiệu suất toàn quá trình là 80%, thể tích khí NH3 (đktc) tối thiểu cần dùng là

A. 336 lít.

B. 560 lít.

C. 672 lít.

D. 448 lít.

Câu 10: Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, thì dung dịch thu được hòa tan tối đa bao nhiêu bột đồng kim loại, biết rằng có khí NO bay ra?

A. 14,4 gam.

B. 7,2 gam.

C. 16 gam.

D. 32 gam.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. C 2. B 3. D 4. D 5. D
6. D 7. C 8. D 9. B 10. D

…………………………………..

Một số tài liệu liên quan đến hóa 11 bài 9:

  • Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
  • Giải bài tập Hóa 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat
  • Bài tập Hóa 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà website tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, website mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button